Жалгыздык – сенин табиятың

0
1803

Өзүңдү жалгыз сезүүдөн кутулуунун бардык аракеттери майнапсыз, анткени ал жашоонун өзөгү. Демек силер ага каршы барасыъар. Сага жалгыздыгыңды унутуу керек эмес, тескерисиче жалгыз экениңди түшүнүү, таануу зарыл. Муну сезүү ушундай кызыктуу тажрыйба – анткени сенин эркиндигиң башкаларга, массага байланыштуу жана өзүңдү жалгыз сезүүнүн коркунучу…

Жалгыздык

Биринчи, билип коюучу нерсе; каалайсыңбы, же жокпу, сен баары бар жалгызсың. Жалгыздык – өзү сенин табыйгатың. Сен аны унутууга далбастайсың, досторду, ойношторду таап жалпы элге аралашып, алаксымыш болуп жалгыз калбоого тырышасың. Бирок, эмне аракет кылба, ал баары бир үстүртөн жасалган далбастоо бойдон калат. Ал ички дүйнөңдүн түпкүрүндөгү сенин жалгыздыгыңа жетпейт, ал кол тийбес бойдон кала берет.

Кызыктай, бактысыз окуялар ар бир адам баласында кезигет: ал төрөлөрү менен жагдай үй бүлөдөн башталат. Башка жол жок, анткени адам баласы бардык жандыктардан эң алсызы болот. Башка жандыктар кандай туулса, ошол бойдон калат. Ит жашоосунун аягына чейин ит бойдон калат, ал убакыттын өтүшү менен акылдуу, эстүү болбойт, руху тазарбайт. Ушул өңүттөн алганда, бардык жандыктарда денеси өскөнү эле болбосо, эч нерсе өзгөрбөйт. Алардын жашоосу, өлүшү жантык бир сызыкта – горизонталдуу болот.

Адамдардын көп бөлүгү өздөрүн башка айбандардай алып жүрүшөт

 Тек адамда гана жөн эле горизонталдуу эмес, вертикалдуу-тик өйдө көтөрүлүүгө мүмкүндүк бар. Адамдардын көп бөлүгү өздөрүн башка айбандардай алып жүрүшөт: алар жөн эле карып өмүрдөн өтүшөт, эч качан жетилбейт, руху да тазарбайт. Карылык, менен руху жетилүү – бул такыр бөлөкчө, башка-башка тажрыйба. Адам үй-бүлөдө, адамдардын арасында төрөлөт. Эң биринчи ирмемден тартып ал жалгыз калбайт; ошондуктан ал адамдар менен калуу тууралуу анык бир психологиялык умтулууда болот. Жалгыздык ага коркунучтуу… белгисиз коркунучтар…  Ал эмнеден коркорун так билбейт, бирок элден ээндеп кетсе, өзүнөн-өзү ыңгайсыздана, тынчсыздана баштайт. Элге аралашса ыйгайлуу, жайлуу, оңой болот.

Жалгыз калбоо аракеттер…

Мына ушул себептерден улам, ал жалгыздыктын кереметин эч качан билбейт; ага коркунуч тоскоол болот. Ал көпчүлүк арасында туулгандыктан эл менен калат жана жашайт. Ал жаңы досторду, байланыштарды түзөт. Улут, дин, саясий партия өңдүү жамааттык биригүүлөр аны канааттандырбай, өзүнүн жеке Ротари Клуб, Арстандар клубу сыяктуу  биригүүлөрүн түзөт. Бул стратегиялардын баары бир эле нерсеге- жалгыз болбоого багытталат.

Бүт жашоо – адамдар менен өтөт. Жалгыздык дээрлик өлүмгө тете сыяктанат. Бул бир караганда өлүм; бул массада түзүлгөн инсандын өлүмү. Бул башкалардан алган тартуу. Ошол эле учурда массадан чыгып кеткениң, өз инсандыгыңан чыгып кеткениң болот. Көпчүлүктүн арасында өзүңдүн ким экениңди так билесиң. Сен атыңды, илимий даражаңды, кесибиңди, кыскасы бардык маалыматтарыңды билесиң. Ошол эле учурда, көпчүлүктөн чыгып кетсең, сен өзүңдүн инсандыгыңан чыгасың. Ал эми көпчүлүктө өзүңдүн ким экенинди, дегеле өзүң жөнүндө маалыматтарды так билесиң. Анан кантип көпчүлүктөн чыгасың?

Жалгыздыкта өзүңдү  тааныйсың?

Жалгыздыкта кокусунан сен өзүңдү толук тааныйсың, бул сенин ысымың эмес экенин билесиң – атыңды башкалар бергенин билесиң. Сен расаң жок экенин. Аң-сезимдин расага эмне байланышы бар? Сенин жүрөгүң – мусулман эмес, христиан эмес; сенин табиятың эч кандай улуттук, саясий чек аралар менен чектелген эмес; сенин аң-сезимиң эч кандай уюмдун же чиркөөнүн бөлүгү эмес экенин билесиң.

 

Сен кимсиң?  

Кокусунан инсандык жок боло баштайт. Бул коркунучтуу: инсандыктын өлүмү. Эми сен баарын кайра башынан башташың керек, сага биринчи жолу “сен кимсиң?” деген суроону бериш керек болот. Сен “мен киммин?” деген суроого сүкүт кыла баштайсың, мүмкүн сенин такыр жоктугуң коркунучтуу боло баштайт. Балким сен көпчүлүктүн пикиринин комбинациясы элесиң, же өз инсандыгыңан ары эмессиң? Эч ким эч нерсе болгусу келбейт, иш жүзүндө ар ким эч ким эмес.

 Ар ким эч ким эмес.

Изилдөөчүнүн биринчи көйгөйү – жалгыздыктын табыйгатын аныктыгын түшшүнүү. Ал “эч кимди” билдирет; ал сага көпчүлүк берген инсандыкты таштоону билдирет. Качан сен көпчүлүктөн айрылганда жалгыздыкта, бул белекти өзүң менен ала кете албайсың. Жалгыздыкта баарын кайра башынан ачышың керек, жана ичиңден бирдеме же бирөө жарымды таба аласыңбы же жокпу, эч ким кепилдик бере албайт.

Жалгыздыкка жетишкен бирөө, андан “эч кимди” тапкан. Мен чындап эле “эч кимди” айтам- эч кандай ат, форма, актай ысымсыз, формасыз жашоо. Бул кайра жаралгандай, албетте ал кайраттуулукту талап кылат. Жүрөктүү адамдар гана өзүнүн эч кимдигин кубаныч менен кабыл ала алат. Алардын “эч нерсеси” -таза жашоо: бул бир эле учурда өлүм жана кайра тирилүү.

Жалгыз калууга жөндөмсүз болсоң акыйкатты таппайсың

Жалгыздыкта сен эго жана инсан катары эрип жок болосуң, өзүңө жашоонун өзүн табасың. Жалгыз болууга жөндөмсүз болсоң, акыйкатты издөө аракетиң жеңилүүгө дуушар болот. Сенин жалгыздыгың – сенин акыйкатың. Сенин жалгыздыгың – сенин кудай берген тартууң.

Иш жүзүндө көптөгөн адамдар сүйүүнү айтышканы менен алар аңкоолонуп,  эки жүздүү болушат, өзүн жана башкаларды алдашат. Эгер сен бар болсоң, чындап сүйөсүң. Эгер жок болсоң кантип сүйөсүң. Адегенде бол: адегенде өзүңдү тааны.

Жалгыздыкта сенин бар экениңди ачасың. Ушул аң-сезимдүүлүктөн сүйүү агат. Жалгыздык сенин бир гана издегениң болушу керек.

Бул тоого безип кет дегендик эмес

Бул баарынан безип тоого кетип кал дегендик эмес. Сен базарда да жалгыз боло аласың. Негизгиси аң-сезимдүү, кыраакы, байкагыч болуу, сен – сенин байкагыч кыраакылыгың. Ошондо кайда гана болбогун жалгыз болосуң. Сен көпчүлүктө бол, тоодо бол айырмасы жок, сен ошол эле байкоочу, көз салуучу, тыңшай алуучусуң. Ачык көз менен тирүүлүктү, көздү жумуп өзүңдү байкайсың. Сен гана жалгыз: байкоочу.

Байкоо салуу – бул улуу аң-сезим

Байкоо салуу – бул улуу аң-сезим. Бул сенин рухуңдун агарышы, сүкүтүң, ойгонушуң. Бул сенин жалгыз тартибиң болушу керек. Болбосо сени алдап келишкен:

Туулгандан тартып, өлгөнүңө чейин көпчүлүк сенин эркиңе койбой жулкулдатып келишкен. Ата-энеңден баштап, айланаңдагылардын баары мээңди таштандыга толтурушкан. Бириси, сени христиан, мусулман кылышкан. Сени эркиндигиңен, жалгыздыгыңан ажыратышканы аз келгенсип, сени коркок кылып тарбиялашкан. Сен жалгыз калуудан коркосуң, ал сен үчүн өлүм сыяктуу. Сени эшек кейпине алып келишкен; «эл дүрбөсө кошо дүрбө» деп окутушкан. Коом эмне кылса, эмне айтса ошону жаса дешкен. Сага жүрөгүңдү, ички дүйнөңдү тыңшоого жол беришкен эмес, жол да беришкиси келбейт. Эгер сага ичиңди тыңшоого мүмкүндүк беришкенде сен эбак эле «император» экениңди сезмексиң. Болбосо, көпчүлүктө кедей бойдон каласың. Кедейликтин эки түрү бар: кедей жардылар жана бай жардылар, экөө тең жарды. Атүгүл силердин королдоруңар – жарды.

Болгону, өз жарыгын тапкан, өзүнүн гүлдөгөнүн тапкан, өз мейкиндигин тапкан, өз табиятында, өз ачыктыгында, өз жарыгында өзүнүн түбөлүктүү үйүн тапкан аз гана адамдар – императорлор. Бул ааалам алардын империясы, аны жеңиштин кереги жок, Өзүңдү тапканың, тааныганың сенин жеңишиң.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here

семнадцать − десять =