КЕП  ДЕН СООЛУККА ЖАНА АКЧАЛАЙ БАКУБАТЧЫЛЫККА ТҮЗМӨ-ТҮЗ ТААСИР ЭТЕТ

0
39

«Карма» биздин кепти аныктайт

(“Карма” – “аракет, милдет, ишмердүүлүк” сөзүнөн алынган. Чыгыштын окууларындагы термин: адамдын тагдырын аныктоочу, анын жаңы төрөлүшүндөгү характеринин, жүрүм-турумунун, анын натыйжасынын жалпы жыйындысы…)

Бул тек руханий адамдарга гана эмес, материалдык жактан дагы; байууну каалагандарга тиешелүү. Туура сүйлөөнү, уга билщщнщ бардык бизнес-мектептерде олуттуу түрдө окутат. Атүгүл, кылмыш дүйнөсүндө дагы бандиттик тепкичке — иерархияга көтөрүлүү үчүн дагы тилди абайлоо керек. Сөз менен адамды өлтүрсө болот деген Будда. Үч мүнөттүк ачуулануу он жылдык достукту жок кылат. Сөз биздин карманы куру кетирбей аныктайт. Он жылдап руханийлик, кайрымдуулук менен алектенип, бирок улуу инсанды маскаралап, бардык денгээлде бүттүгүн жоготсо болот жана ал жашоонун төмөнкү формасына деградацияланат. Бул кайдан келет? Маскаралоодон.

Ведалык астрология айткандай, Кету деген көмүскө планета маскаралоого жооп берип турат. Кету – бул көз ирмемде реакция берген планета. Кету керек болсо бошонууну да берет. Ал тескери аспекте маскаралоо же урматсыз сөздөр үчүн адамды материалдык жана руханий планда жетишкендиктеринин баарынан теъ ажыратып жазалап коет.

Ведалык цивилизацияда ар бир адамга сөзүнө, тилине абдан кылдат болуусуна окуткан. Адам ооз ачмайынча аны билүү кыйын. Келесоону акылмандан айырмалаш үчүн алардын кебин угуш керек. Кеп абдан күчтүү энергияга ээ. Көмүскөнү көрө алган адистер айткандай, орой,  уятуу жана маскаралоочу сөздөр менен сүйлөшкөндөр денесинин эъ назик жерлеринен кара так алышат, анан бир-эки жылдан кийин андан рак шишиги өсүп чыгышы мүмкүн.

КЕП – БУЛ ЖАШОО КҮЧ-КУБАТЫН КӨРСӨТҮҮ

Эң башкысы тил эмне үчүн берилген – бул жакшы сөз, сыйынууну, кыскасы Кудайга жакын нерселерди сүйлөө. Зарылчылыкка жараша практикалык иштерди талкууласа болот. Бирок аша чаап кетпеш керек. Кеп – бул «прананы» чыгарат. Прана – бул жашоонун күч-кубаты, Ааламдык энергия. Прана канчалык көп болсо, адам ошончолук дени сак, жолдуу, харизматикалык жана гармониялык жактан толот. Мына ошентип, биринчи кезекте адам сүйлөгөн сайын прана сарпталат – өзгөчө бирөөнү сындаганда, ушактаганда, талап койгондо, сөгүнгөндө.Статистика боюнча, 90 пайыз уруш-талаштын баары бирөө тууралуу жаман сөз айткандан башталат.

Эң эле ийгиликтүү адамдар болуп, жакшы сүйлөп, өз тилине ээ болгондор саналат. Чыгыш окуусунда айтылгандай, тилдин адеби  жагымдуу сөздөр менен чындык менен туура сүйлөй алууда жатат. Орой сүйлөгөн адамдар бардык тепкичтерде акыркы орунда турушат. Бул өлкөгө да таандык. Көңүл бурсак, тилдин жогорку маданиятындагы өлкөлөр – чоң сегиздиктеги өлкөлөр; Япония, Германия… кандай жакшы өнүгүшкөн. Бул экономикага, руханий жашоого таасирин берет. Чыгышта, тилине ээ боло албаган адам карапайым саналат, мейли ал Батышта профессор болсун.

КАРМА БИЗДИН КЕПТИ АНЫКТАЙТ

Эске алуучу нерсе, биз бирөөнү сындасак, анда биз өзүбүзгө терс «карма» жана бул адамдын мүнөзүндөгү жаман сапаттарды алабыз. Карма мыйзамы ушундай иштейт. Ошондой эле, биз мактаган адамдын да жакшы сапатын алабыз. Ошондуктан, Кудай, ыйыктар тууралуу сүйлөп, даъктоо дурус. Бул Кудайга жакындоонун эң жеъил жолу. Эгер кандайдыр бир сапатка ээ болгуң келсе, аруу адамдар тууралуу кеп сал. Эзелтен байкалгандай, биз эстеп, ойлоп кеп кылган адамдын сапатына ээ болбой койбойбуз. Ошондуктан, батыш психологдору дайыма ийгиликтүү жана гармониялуу адамдар тууралуу кеп кылып, ойлоого кеңеш берет. Бизде көрө албастык жана өзүмчүлдүк канчалык көп болсо, бирөө тууралуу жакшы сёз айтуу кыйын болот. Биз эч кимди сындабаганга үйрөнүшүбүз керек. Бир адам болгон, ал гороскоп боюнча кайсы бир жылы оорушу керек болчу, бирок баары жайында болгон. Ал эч кимди сындабаганга убада кылган. Бул практика мыкты жыйынтыктарды берип, жаъы денгээлге көтөрүлгөн.

Ким бизди ушактаса, же жаман айтса, анда алар бизге өздөрүнүн жакшы кармаларын берип, биздин жаман кармаларды алат. Ошондуктан, көп окууларда бизди көбүрөөк сындап, ушактаганды жакшы дейт. Кеп биздин карма менен кандай иштейт? Эгер силер бир нерсени көздөсөңөр, бир нерсе жасамакчы болсоңор ал жөнүндө эч кимге айтпагыла. Бирөөгө айтар менен, өзгөчө көрө албаган, сараң адам менен бөлүшсөңөр ал ишиңердин ишке ашуусу 80 пайызга азайат. Эмне үчүн ойлонуп, аз сүйлөгөн адамдар көпкө жетишет. Алар энергиясын жоготот. Тилге байланыштуу башка жөнөкөй эрежени алсак – эгер биз бирөөнө жакшылык жасап, анан ошону башка бирөөгө мактаныч кылып айтсак, анда биз бул кайрымдуулуктан тапкан жакшы карманы дароо жоготобуз. Мактанчактар көп нерсеге жетишпейт. Ошондуктан, биз эч качан өзүбүздүн жетишкендиктер менен мактанбашыбыз керек, антпесе аны менен биз жетишкен ийгиликтердин жемишин ошол көз ирмемде жоготуп алабыз.

Эл деми

Даярдаган Асылбек БЕКТЕНОВ

 

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 × один =