«КҮЧ» — “Сезимдин ар кандай жыштыгы бар. Кайсынысына токтосоң, ошону аласың”

0
396

 Ронда Берн “КҮЧ”

«Сезимдин ар кандай жыштыгы бар. Кайсынысына токтосоң, ошону аласың. СҮЙҮҮ, ШҮГҮРЧҮЛҮК, КУБАНЫЧ, ШЫКТАНУУ, РУХАНИЙ ЖОГОРУЛОО, ЭНТУЗИАЗМ, ҮМҮТ, КАНААТТАНУУ – КАЙГЫРУУ, ТУТАЛАНУУ, КӨҢҮЛ КАЛУУ, ТЫНЧСЫЗДАНУУ, СЫН ТАГУУ, АЧУУЛАНУУ, ЖЕК КӨРҮҮ, СУКТАНУУ, КҮНӨӨ, ҮМҮТСҮЗДӨНҮҮ, КОРКУУ.  »

Силерге туулганыңардан тартып ажайып керемет жашоо жазылган!

Силерге эмне жөнүндө кыялданып, эмнени кааласаңар анын баарына ээ болуу алдын-ала жазылган. Силердин кызыктуу жумушуңар болушу керек,  силер чын ыкыластан жетүүнү каалаган бардык ойлоруңар турмушка ашуусу керек. Силердин жакындарыңар жана досторуңар менен мамилеңер бакытка толуп турушу керек. Толук кандуу жана ырахаттуу жашоо үчүн силерге канча акча керек болсо ошончо акчага ээ болуу жазылган. Силердин кыялыңардын баарысы сөзсүз орундалышы керек! Эгер силер саякаттагыңар келсе – саякаттайсыңар. Эгер силер өз ишиңерди ачкыңар келсе, чынында, силер аны ачасыңар. Эгер силер бийлегенге, яхтада сүзгөнгө же италияча үйрөнүүгө куштарлансаңар – демек, ал дал ошондой болот. Эгер силер музыкант, окумуштуу, бизнесиңердин ээси, ойлоп тапкыч, актер, ата-эне же ким гана болбосун – баары аткарылышы керек.

Ар дайым эртең менен силер кубанычтуу толкундануу менен ойгонушуңар керек, анткени силерди бүтүндөй жагымдуу окуяларга толгон күн күтүп турат. Силердин жүзүңөрдү күлкү чайып, силер кубанычка толгонсуңар. Силер өзүңөрдү коргоодо болуп, күчтүү сезесиңер. Силер өзүңөрдү жакшы баалап, өзүңөрдүн уникалдуу экениңерди тааныйсыңар. Албетте, силердин жашооңор абсолюттук түрдө шар болбойт дечи, кыйынчылыктар дагы жазылган, бирок алар силердин өсүшүңөргө жардам берет. Ошону менен бирге силерге кыйынчылыктар менен алышуу үчүн жөндөмдүүлүк берилген. Силерге жеңүүчү болуу жазылган! Силерге бактылуу болуу жазылган! Силерге кереметүү жашоодо өмүр сүрүү жазылган!

Силер күрөшүү үчүн туулган эмесиңер. Силер бири-биринен убакыттын чоң аралыгы бөлгөн  кубанычтуу көз ирмемдери сейрек жашоо үчүн туулган эмессиңер. Силер кубанычтын учкундарын дем алыш күндөрү гана көрүп, аптасына беш күн тытынган жумуш үчүн туулган эмессиңер. Силер кечинде бутуңарга араң туруп чарчаган энергиянын тартыштыгы арткан жашоо үчүн туулган эмессиңер. Силер коркуу жана тынчсыздануу үчүн туулган эмессиңер. Силер кыйналып-кысталуу үчүн туулган эмессиңер. Анда силердин жашооңордун маңызы эмнеде? Силерге туулганыңардан тартып, кереметүү жашоодо каалаганыңардын баарына ээ болуп, ошол эле учурда өзүңөрдү дениңер сак, сергек, энергиялуу, ышкылуу сезип, кубанычка бөлөнүп, сүйүүгө толуп,  толук кандуу жашоодо ырахаттануу укугу берилген!

Силер кыялданган жашоо; ким болгуңар келип, эмнеге ээ болуп, эмне жасагыңар келсе –ойлогонуңардын баары дайыма силерге жакын, силердин кандай гана каалооңор болбосун, анын баары аткарылышы үчүн күч силердин ичиңерде турат!

Чексиз Ааламда баарын башкарган жана көзөп өткөн жогорку башкаруучу күч бар. Силер – бул күчтүн бөлүгүсүңөр. Прентис Малфорд (1834-1891),  жазуучу, “Жаңыча ой жүгүртүүнүн” окутуучуларынын бири.

Мен бул китепте кереметтүү жашоого карай кеткен жолду көрсөткүм келет. Силер өзүңөр жана өзүңөрдүн жашооңор, ошондой эле Аалам тууралуу ажайып нерселерди билесиңер. Жашоо силерге көрүнгөндөй эмес, кыйла эле жеңил. Эгер силер жашоонун механизми кандай экенин түшүнсөңөр, силер анын магиясын толук сезесиңер, анан… силердин кереметтүү жашооңор башталат!

Эми силердин жашооңордун магиясын аракетке келтирүүгө уруксат бериңиздер.

БУЛ ЭМНЕ ДЕГЕН КҮЧ?

“Мен бул эмне деген күч экенин айта албайм, мен болгону анын бар экенин гана билемин”. Александр Грэм Белл (1847-1922) Телефонду ойлоп табуучу

Жашоо жөнөкөй. Силердин жашооңор позитивдүү (оң) жана негативдүү (терс) – көрүнүштөр жана окуялардын эки түрүнөн гана турат. Силердин жашооңордун ар бир тарабы мейли ден-соолук, акча, мамиле, жумуш же бакыт болсун, ал силер үчүн оң же терс болуп саналат. Силерде акча же жетиштүү, же жетпейт. Силер ден-соолугуңар барда же көбөсүңөр, же анын жоктугуна кейийсиңер. Силердин башка адамдар менен мамилеңер же бакыт, же кыйынчылык алып келет. Силердин жумушуңар же кызыктуу жана ийгиликтүү, же тажатма жана көңүлүңдү калтырып гана турат. Силер же чындап бактылуусуңар, же бакыт силерге анда-санда гана баш багат. Силерде жакшы жылдар жана жаман жылдар, жолуңар ак жана кара, жакшы күндөр жана жаман күндөр болот.

Эгер силердин жашооңордо позитивдүүлүккө караганда, негативдүүлүк көбүрөөк болсо, анда “баары жайында эмес”, муну өзүңөр да сезесиңер. Силердин жашоосу кубанычтуу окуяларга толгон бактылуу жана көөнү ток башка адамдарды көргөнүңөр, демек ал силерге бекеринен көрүнгөн жок: силер дагы мунун баарына татыктуусуңар. Силердин акыңар бар: силер чындап эле жер бетинин жыргалчылыгы берешендик менен толтурулган жашоого татыктуусуңар.

Жашоосу ийгилик менен бакытка толгондордун жашоосу дал ошондой болушу үчүн эмне жасашкандарын көпчүлүк адамдар так биле беришпейт. Бирок, алар бир нерсе кылышты да. Алар жашоонун баардык жыргалчылыктарын тарткан күчтү пайдаланышкан.

Жашоодо ийгилик менен бакытка жетишүү үчүн бул адамдардын ар бири (бири да калбай) СҮЙҮҮНҮН КҮЧҮН пайдаланышкан. Жер бетинин бардык жыргалчылыгын берген күч – бул сүйүү!

Эзелтеден эле адамдар сүйүү тууралуу айтып да, жазып да келишет. Бардык диндер, улуу ойчулдар, философтор, пайгамбарлар жана лидерлер сүйүү жөнүндө ой толгоп келишет. Көпчүлүк алардын акылман сөздөрүн терең түшүнө алышпай келишет. Бул адамдардын окуусу замандаштарына гана багытталганы менен дүйнөгө жиберген анын түпкү маңызы азыр да актуалдуу: бул сүйүү. Качан силер сүйүү жибергенде силер Ааламдагы эң кубаттуу күчтү пайдаланасыңар.

СҮЙҮҮНҮН КҮЧҮ

“Сүйүү – бул элемент, мейли ал физикалык түрдө көрүнбөсө да, суу жана аба сыяктуу реалдуу. Бул аракеттеги, жандуу, кыймылдагы күч… ал океандын толкундары жана агымы сымал таркалат”.

 Прентис Малфорд (1834-1891) Жазуучу, “Жаңыча ой жүгүртүүнүн” окутуучуларынын бири 

Улуу ойчулдар жана дүйнөнүн сактоочулары айткан сүйүүнүн түрү көпчүлүк адамдарга таандык көндүм сүйүү түшүнүгүнөн өтө эле айырмаланат. Андай сүйүү нерселерге, досторго, өзүңдүн үй-бүлөңө болгон сүйүүдөн оголе күчтүү, анткени сүйүү – бир гана сезим эмес, ал позитивдүү күч. Сүйүүгө назиктик, боштук жана алсыздык таандык эмес. Сүйүү – жашоонун жападан-жалгыз позитивдүү күчү! Жашоодо позитивдүү күч көп эмес, ал бирөө гана.

Электромагнетизм жана гравитация сыяктуу табыйгаттын улуу күчтөрү, биздин сезимдер менен кабылданбайт, бирок алардын кубаттуулугунда талаш жок. Дал ошондой, сүйүүнүн күчү бизге көрүнбөйт, бирок жаратылыштын кандай гана күчү болбосун, андан бул күч факты түрүндө эбегейсиз чоң. Сүйүү күчүнүн күбөлүгү бизге бардык жерден ар дайыма кезигет.

Ойлонгула: сүйүүсүз дүйнө эмне болмок? Баарыдан мурда, силер жок болмоксуңар – сүйүүсүз туулмак да эмессиңер. Силер гана эмес, силердин жакын туугандарыңар жана досторуңар. Планетада бир дагы адам болмок эмес. Эгер, бүгүн сүйүүнүн күчү кокустан соолуп калса, адам тукуму аеосуз азайып, түбү тукум курут болмок.

 

Ар бир ачылыш жана ойлоп табуу, ар бир адамзат чыгармачылыгы анын ээсинин жүрөгүндө сүйүүдөн улам жаралган. Эгер авиацияга Райт бир туугандарынын сүйүүсү болбогондо, биз учактарда учмак эмеспиз. Эгер сүйүү болбогондо, биздин жашоону жеңилдетип, жайлуу кылган тиричилик эмеректерине, технологиялык иштеп чыгууларга, окумуштуулар жана ойлоп табуучулардын тапканына, электр жарыгына, жылуулук түйүнүнө ээ болмок эмеспиз, авто унааларда жүрө албай, телефонду колдоно алмак эмеспиз. Архитекторлордун жана куруучулардын өз ишине сүйүүсү болбогондо, үйлөрдүн, квартиралардын жана шаарлардын ажары ачылмак эмес. Сүйүүсүз дары-дармек, врачтар жана өзгөчө кырдаалдарда адамдарды сактап калган кызматтар болмок эмес. Мугалимдер, мектептер жана билим берүү такыр эле болмок эмес. Китептер, картиналар, музыка болмок эмес, анткени мунун баары сүйүүнүн позитивдүү күчүнөн жаралган. Айланаңды карагын. Адамдын колу менен жасалгандын баары сүйүүсүз жашай алмак эмес.

«Сүйүүнү алып койсоңор, биздин жер мүрзөгө айланат». Роберт Браунинг (1812-1889) Акын

 СҮЙҮҮ – БУЛ СИЛЕР МЕНЕН АЙЛАНГАН  КҮЧ

Силер ким болгоңар келип, эмнеге ээ болуп, эмнени жасагыңар келбесин, баары сүйүүдөн жаралат. Сүйүүсүз силер бир да кадам жасай алмак эмессиңер. Силерди эртең менен ойготууну, иштетүүнү, ойнотууну, бийлетүүнү, сүйлөтүүнү, музыка угузууну, дегеле бир нерсе жасоону козуткан позитивдүү күч болмок эмес. Силер моло таш сыяктуу болмоксуңар. Сүйүүнүн позитивдүү күчү гана силерди кыймылдоого шыктандырып, ким болгуңар келип, эмнеге ээ болууну кааласаңар, анын баарына жеткирип, силерге жаккан иш менен алек болууга мүмкүнчүлүк берет. Сүйүүнүн позитивдүү күчү силер үчүн жакшыны жаратууга жана силерде бар жакшылыкты көбөйтүп, бекемдеп, ошондой эле жашооңордогу бардык негативди өзгөртүүгө жөндөмдүү. Силер күч менен ден-соолугуңарды, финансылык молчулукту, карьераны, мамилени жана жашоонун башка жактарын башкарууга ээ болосуңар. Бул күч – сүйүү – силердин ичиңерде!

Эгер силер өз жашооңорду башкаруу үчүн күчкө ээ болсоңор, бул күч силердин ичиңерде, анда эмне үчүн силер ажайып керемет жашоодо жашабайсыңар? Эмне үчүн силердин жашоо ар бир жолу өзүн көрсөтүүдө кубанууну чакырбайт? Эмне үчүн силерде каалаганыңардын баары жок? Эмне үчүн силердин ар бир күнүңөр сүйүнүчкө толбойт?

Жооп мына: анткени силерде тандоо жолу бар. Силер сүйүүнү тандап алып, аны позитивдүү күчтө колдоно аласыңар, а балким тандабай коесуңар. Муну баамдайсыңарбы, же жокпу ага карабай, күнүгө жашооңордун ар бир көз ирмеминде сөзсүз, ушундай тандоодо болосуңар. Ар бир жолу, качан силердин жашооңордо кандайдыр бир жакшылык жүз бергенде, силер, снүйүүнүн позитивдүү күчүн колдонгонсуңар. Ар бир жолу, качан силердин жолуңар болбой калганда, силер сүйө алган эмессиңер, ошонун айынан негативдүү натыйжаларды алгансыңар. Сүйүү – силердин жашооңордогу бардык жакшылыктын, ааруулуктун себеби; сүйүүнүн жоктугу – бардык негативдүү окуялардын жана көрүнүштөрдүн, кыйналуулардын  жана кейүүлөрдүн себеби. Бул трагедиялуу, бирок сүйүүнүн күчүн түшүнбөстүк жана билбестик  байыркы замандан бүгүнкү күнгө чейин – бүтүндүй адамзат тарыхын коштоп келет.

Сүйүү – дүйнөдөгү эң кубаттуу жана али толук тааныла элек энергия.  Пьер Тейяр де Шарден  (1881-1955) диний кызматкер, философ

 Азыр силер жашоодо бардык жагымдуулук жана жакшылык негиз болуп жаткан, бул кереметтүү күч тууралуу билимге ээ болосуңар. Бул билимдин жардамы аркылуу силер өз жашооңорду бүтүндөй өзгөртө аласыңар. Бирок, адегенде силер сүйүү кандай аракеттенип, таасир этерин так түшүнүшүңөр керек.

 СҮЙҮҮ МЫЙЗАМЫ

Аалам жаратылыш күчтөрү менен башкарылат. Биз авиацианын принциптери табыйгаттын мыйзамдары менен гармонияда аракеттенгендиктен учакта уча алабыз. Абага көтөрүлүш үчүн биз физиканын мыйзамдарын өзгөрткөн жокпуз, тескерисинче аны менен шайкеш аракеттенүүнүн ыкмасын таап, уча алдык. Ошол өңдүү, учууларды, электр күчү жана гравитацияны  башкарган физиканын мыйзамы сыяктуу, сүйүүнү башкарган мыйзам бар. Өз жашооңду өзгөртүп, сүйүүнүн позитивдүү күчүн пайдалануу үчүн силер анын мыйзамын түшүнүшүңөр керек, Ааламдын эң кубаттуу мыйзамы – тартылуу мыйзамы.

Бул мыйзам чоң-кичинеге карабай аракеттенет. Анын аркасынан Ааламдагы ар бир жылдыз өз орбитасында кармалат. Тартылуу мыйзамы бардык атомдорду жана молекулаларды жаратат. Күндүн тартылуу күчү космостук мейкиндикке чыгып кетүүгө биздин Күн системасынын планетасына жол бербейт. Бул мыйзамдын бир көрүнүшү – бүткүл дүйнөлүк тартылыш мыйзамы – минералдарды, өсүмдүктөрдү жана жандыктарды, ошондой эле башка адамдар сыяктуу, силерди жер бетинде кармап турат. Жаратылышта тартылуу мыйзамынын көрүнүшүн; балды тарткан гүлдөн, топурактан азык болуучу заттарды тарткан үрөндөн, өзүнө окшошун тарткан тирүү жандыктарга чейин баардык жактан таба аласыңар. Тартылуу күчү асмандагы куштардын, суудагы балыктардын,   кургактагы бардык жандыктардын көбөйүп, үйүрлөп, топ-топ болуп биригүүгө мажбурлайт. Тартылуу күчү силердин денеңердин клеткаларын, үйүңөрдүн курулган материалдарын жана силерди курчаган нерселерди өз ара бекемдейт. Ал жолдо силердин машинаны жана стакандагы сууну кармап турат. Тартылуу күчүнүн аркасынан силер пайдаланган ар бир нерсе өзүнүн бүтүндүгүн сактап турат.

Тартылуу – бул бир адамды башкасына алып барган күч. Ал шаарларды, улуттарды, компанияларды, клубдарды жана коомчулукту өзара кызыкчылыктар менен байланыштырып турат. Адамды илимге, башкасын тамак даярдоого куштарланткан тартылуу күчүнөн башка эч нерсе эмес. Ал тигил же бул спорт түрүнүн же тигил же бул музыка стилинин жолдоочуларын бир жерге топтойт. Ал биздин кандай үй жандыктарын багып, айрым жаныбарларга болгон биздин сүйүү үчүн жооп кайтарат. Бул күч силерди жактырган нерсеңерге жана жайларыңарга тартып турат. Ал силер сүйгөн адамдарга, досторуңарга тартып турат.

СҮЙҮҮНҮН ТАРТЫЛУУ КҮЧҮ

Деги, тартылуу күчү деген эмне? Тартылуу күчү – бул сүйүүнүн күчү! Тартылуу сүйүүнүн өзү. Эгер силерди жактырган тамагыңарга тартса, демек силер бул тамакты сүйөсүңөр. Тартылуусуз силер эч нерсе сезмек эмессиңер. Бардык тамактар силер үчүн бирдей болмок. Силер эмнени сүйөрүңөрдү да билмек эмессиңер, силерди эч нерсе кызыктырмак да эмес. Силерди бул анык бир адамга, шаарга тартмак эмес; силер бул үйдө жашагыңар келмек эмес, бул машинада жүргүңөр келмек эмес, спорттун бул түрү менен машыкмак эмессиңер, бул кесип менен иштемек эмессиңер, бул музыканы укмак эмессиңер, үстүңөрдөгүдөй кийинмек эмессиңер… ж. б. ошентип, силер тартылуу күчү аркылуу гана сүйүүнү сезесиңер!

 “Тартылуу мыйзамы жана сүйүү мыйзамы маңызы боюнча бир эле”.  Чарльз Энел (1866-1949) жазуучу, “Жаңыча ой жүгүртүүнүн” окутуучуларынын бири 

Тартылуу мыйзамы – бул чынында сүйүү мыйзамы. Сансыз галактикадан атомго чейин бардыгын гармонияда кармаган эң кубаттуу мыйзам. Ал Ааламдын баардык жеринде жана баарында аракеттенет. Албетте, ал силердин жашоого да  таасир этип турат.

Тартылуу мыйзамы универсалдуу түрдө кыскача мындай айтылат: окшоштук окшоштукту тартат. Бул силердин жашоого салыштырмалуу түрдө төмөнкүчө билдирилет: эмне берсеңер, ошону аласыңар. Жашоого эмнени гана жибербегиле, аны кайра артка кайтарып аласыңар. Тартылуунун мыйзамына ылайык, өзүңөргө эмнени тартсаңар, силердин бергениңер дал ошого шайкеш келет.

“Карама-каршы багытталган жооп иретиндеги аракет жана ар бир аракеттин күчү анын салмагына жараша болот”. Исаак Ньютон  (164З-1727) Математик жана физик

 Ар бир жолку бир нерсе бергениңер менен силер карама-каршы аракетти – алууну жаратасыңар, алганыңар дайыма силер берген нерсеге тең болот. Силер жашоого бергендин баары, өзүңөргө кайтып келиши керек. Бул Ааламдын физикасы жана математикасы.

Позитивди берип, силер позитивди  аласыңар; негативди берип, силер негативди аласыңар. Силердин бергениңерге жараша жашооңор же ийгиликке жана кубанычка, же машакатка жана кыйналууга батат. Бирок, силер жашоого позитивди же негативди  кандайча бересиңер? Силердин оюңар жана сезимиңер аркылуу берилет!

Мезгилдин кайсы учуру болбосун, силер же позитивдүү же негативдүү ойлорду чыгарасыңар. Силер билдирген сезимдер позитивдүү же негативдүү болот. Силерге кайткан нерселер түздөн-түз силердин ойлоруңарга жана сезимдериңерге жараша болот. Жашооңордун ар бир көз ирмемин түзгөн жагдайлар, окуялар жана адамдар силердин дүйнөгө жиберген оюңар жана сезимиңер аркылуу тартылган. Жашооңордогу эч бир нерсе “жөн эле” пайда болбойт, бардык алганыңар, силердин бергениңерге шартташат.

“Бергиле, берилсин силерге… анткени кандай өлчөмдө өлчөсөңөр, ошондой ченелет силерге”. Иисус  (болж.б.э.ч.5-ж.– болж. б.э.30-ж.) Христиан дининин негиздөөчүсү; Евангелия, Лукадан, 6:8

Эмнени берсеңер ошону аласыңар. Качан досуңар жаңы үйгө көчкөндө, ага жардам берип, колдоо көрсөткүлө, бул көмөк жана жөлөк чагылгандай тездик менен өзүңөргө кайтат. Силерди алдаганы үчүн жакыныңардын бирисине ачуулансаңар, — ал каарыңар жашооңордун бир абалы түрүндө өзүңөргө тийет.

Силер жашооңорду өзүңөрдүн оюңар жана сезимиңер менен түзөсүңөр. Эмнеден тынчсызданып, эмне менен кагылышпагыла, анын баары силердин оюңар жана сезимиңерден жаралган. Эгер силер: “Бүгүн мен үчүн күн оор жана машакаттуу болот”, деп ойлоп, сезим билдирсеңер, анда силердин күнүңөрдү кыйындаткан ошондой адамдарды, кырдаалдарды жана окуяларды өзүңөргө тартасыңар.

“Жашоо дайыма мага күлүп турат!” – деген ой жана сезим жашооңордун дал ошондой болушу үчүн  баарын жасайт.

 СИЛЕР – МАГНИТ

Тартылуу мыйзамы боюнча, алганыңардын баары абсолюттук түрдө бергениңерге шартташкан. Силер бергениңерди “магнит” сыяктуу тартасыңар, анан дүйнөгө жиберген

оюңарга жана сезимиңерге жараша жашооңордо жыргалчылык, чың ден-соолук, адамдар менен мамиле жана жумуш, ошондой эле калган нерсенин баарын аласыңар. Эгер силердин оюңар жана сезимиңер акча боюнча позитивдүү болсо, “магнит” акчаңар көбөйө тургандай жагымдуу жагдайды тартып, баары ойдогудай боло баштайт. Акчага байланыштуу оюңарга жана сезимиңерге негативдүү маанай берсеңер, көмүскө “магнит” акчаңар сезилерлик санда азайа тургандай жагдайды тартат.

 “Мен билбеймин, адамзаты сүйүү мыйзамына эстүүлүк менен ээрчийби же жокпу. Бирок, ал мени тынчсыздандырбашы керек. Бул мыйзам биз кабыл алабызбы же жокпу ага карабай, гравитация мыйзамы иштегендей, иштейт”.  Махатма Ганди  (1869-1948) Индиялык саясый ишмер.

Тартылуу мыйзамы бүтүндөй силердин оюңарга жана сезимиңерге шайкеш ыкка келет. Силердин оюңар жана сезимиңер жакшыбы, же жаманбы ага карабай, силер аны ичиңерге бересиңер, анан ал оозуңардан чыккан сөз жаңырык сыяктуу өзүңөргө кайтат. Бул — ойлоруңарды жана сезимиңерди өзгөртүү менен өз жашооңорду өзгөртүүгө жөндөмдүүсүңөр демек. Позитивдүү ачкычта ойлонгула жана сезгиле, ошентип өз жашооңорду бүтүндөй өзгөртөсүңөр!

ПОЗИТИВДҮҮ ЖАНА НЕГАТИВДҮҮ ОЙЛОР

 Силердин ойлоруңар – бул башыңарда жаңырып, угуза айтылган сөз. Качан силер бирөөнө: “Кандай керемет күн”, — деп айтаарда – силер бул жөнүндө, адегенде ойлоносуңар, анан сүйлөйсүңөр. Силердин оюңар силердин аракетиңерге айланат. Качан силер төшөктөн тураарда, туруу тууралуу аракеттен мурда ой алдыга кетет. Эгер бул жөнүндө силер алдын-ала ойлонбосоңор , бир нерсе жасай албайсыңар.

Тагыраак айтканда, сөзүңөрдүн жана аракетиңердин позитивдүү же негативдүү экенин силердин оюңар аныктайт. Бирок, силер оюңар позитивдүү же негативдүү саналарын кайдан билесиңер? Качан силер сүйүү билдирип, эмне кааларыңар жөнүндө ойлонгондо оюңар позитивдүү! Ошого ылайык силерге жагымсыз жана көңүлүңөр тартпаган ой негативдүү саналат. Көрдүңөрбү, баары оңой жана жөнөкөй аныкталат?

Эгер силер өз жашооңордо бир нерсени кааласаңар, демек силер аны сүйөсүңөр. Өзүңөр ойлонгула. Силер сүйбөгөн нерсени калаабайсыңар, туурабы? Ар бир адам өзү сүйгөн нерсени гана каалайт. Сүйкүмсүз нерсе эч кимге кереги жок.

Качан силер каалаган жана сүйгөн нерсеңер тууралуу ойлонгондо же сүйлөгөндө, маселен: “Мага бул туфли жагат, ал абдан көркөм экен!”, — десеңер, демек силердин ой позитивдүү. Бул позитивдүү ойлор силерге жагымдуу көрүнгөн — көрктүү жуп туфли —   нерсе катары кайтат. Эгер силердин оюңар же сөзүңөр: “Карасаң, бул туфлинин баасына – бул чак түштө тоноо!”, — деп чыкса, демек силердин оюңар негативдүү. Ал дагы силерге акчаңар, чамаңар аз болгонун эске салып жагымсыздыкта кайтат.

Көпчүлүк адамдар эмнени сүйөөрү тууралуу эмес, тескерисинче аларга эмне жакпаары тууралуу көбүрөөк ойлонот жана сүйлөйт. Алар дүйнөгө сүйүүдөн көрө, кастыкты көбүрөөк жиберип, ошонусу менен өздөрүн жашоонун жыргалчылыктарынан кол жуушат.

Сүйүүсүз толук кандуу, жаркын жана каныккан турмушта жашоо мүмкүн эмес. Дал ушундай жашаган адамдар, жагымсыз нерсени эмес, көбүрөөк эмнени сүйөөрү тууралуу ойлонот жана сүйлөйт. Жашоосу күрөшүү менен түзүлгөн адамдар түз эле карама-каршы образда турушуп: дээрлик дайыма жарамсыз жана жагымсыз нерселер тууралуу сүйлөшүп, ойлонушат.

“Бир сөз бизди бардык турмуштук оорчулуктардан жана кыйынчылыктардан арылтат. Бул сөз – сүйүү”.  Софокл  (496-406 жж. б.э.ч.) Байыркы грек драматургу

ЭМНЕНИ СҮЙӨӨРҮҢӨР ТУУРАЛУУ СҮЙЛӨГҮЛӨ

Качан силер акчанын тартыштыгы, мамилелердеги көйгөйлөр, ооруу, атүгүл бизнесиңердеги кирешелердин азаюуусу тууралуу сүйлөсөңөр, силер эмнени сүйөөрүңөр тууралуу эмес, башканы айткан болосуңар. Качан силер жаңылыктардан уккан кыжырыңарды жана нааразычылыктарды чакырган кандайдыр бир жагымсыз окуялар жөнүндө сүйлөсөңөр – бул дагы сүйүү жөнүндө баарлашуу эмес. Ага кошумча автобустан кечигип, же тыгында калып, жолугушууга кеч келгениңер жөнүндөгү оор күндүн окуяларын баяндасаңар, бул дагы кайтадан сүйбөгөндүк тууралуу кеп. Биздин жашоонун ар бир күнүндө жетишерлик майда-барат көйгөйлөр табылат, эгер силер жагымсыз нерселер тууралуу сүйлөөгө көнсөңөр, бул турмуштук майда-барат нерселердин кайсынысы болбосун, ал ого бетер кыйынчылыктарды жана оорчулуктарды алып келет.

Силер күн бою кезиккен жалаң жакшы нерселер тууралуу гана сүйлөөгө көнүшүңөр керек. Ишке байланыштуу ийгиликтүү өткөн жолугушуу жөнүндө сүйлөгүлө. Пунктуалдуу болуу силерге жагаары тууралуу сүйлөгүлө. Ден-соолугуң чың болуу кандай сонун экени тууралуу сүйлөгүлө. Өзүңөрдүн бизнесиңерде каалаган кирешеге ээ болуу тууралуу сүйлөгүлө. Позитивдүү окуялардагы жана жолугушуулардагы  бардык ийгиликтер тууралуу сүйлөгүлө. Сүйгөн нерсеңерди жашооңорго тартуу үчүн, адегенде силер ушул тууралуу гана сүйлөп, ойлонушуңар керек.

Эгер силер жагымсыз нерселер тууралуу тоту куш сыяктуу тынбай жаагыңарды жансаңар, эгер силер жарамсыз нерселер тууралуу кеп козгоп, кыйкырык менен жиниңерди чыгарсаңар, анда силер сөздүн түз маанисинде өзүңөрдү торго тыгасыңар. Жагымсыз нерселер жөнүндө ар бир кеп бул торду бекемдеп, анын сокмосун ого бетер бышыктап,  жашоодогу болгон бардык жакшылыктан өзүңөрдү коруйсуңар.

Жашоосун оңоп алган адамдар көбүнчө сүйгөн нерсеси тууралуу кеп салат. Ошонусу менен алар чексиз өлчөмдө жашоонун бардык жыргалчылыгына кирүүгө жол алат. Алар асманда каалгыган куш сыяктуу эркин. Мындай жашоону куруу үчүн өзүңөрдү тыгып салган тордун чыбыктарын сындыргыла; сүйгөн нерсеңер жөнүндө гана сүйлөгүлө жана сүйүү силерди куткарат!

“Чындыкты таанысаңар, чындык силерди эркин кылат” Иисус  (болж. б.э.ч. 5-ж.– болж.б.э 30-ж.) Христиан дининин негиздөөчүсү; Евангелия, Иоаннадан 8:32

Сүйүүнүн күчү үчүн мүмкүн болбогон эч нерсе жок. Силер кимсиңер, кандай абалда жашабагыла, анын мааниси жок жана мааниге ээ эмес. Сүйүүнүн күчү силерди эркиндикке чыгара алат.

Мен бир аялды тааныймын, ал сүйүүнүн күчү менен өзүнүн торунун чыбыктарын сындыра алган. Жыйырма жыл бою ага бүтүндөй кыйынчылыкты жана басынууну алып келген никеден кийин күйөөсү менен ажырашып тынган. Жакырчылык, балдарды жалгыз багуу зарылчылыгы – кыскасы, ал эмнелер менен гана кагылышпаган. Туш тарабынан курчаган кыйынчылыктарга карабай, ал ачууланууга, өзүн басынтууга жана башка кыйратуучу сезимдерге  жол берген жок. Ал өзүнүн мурунку күйөөсү жөнүндө эч качан жаман сөз айткан эмес. Анын бардык ойлору жана сөздөрү (албетте, позитивдүү) оюндагыдай жакшы күйөө жана Европага саякаттоо жөнүндө кыялдарга байланышкан эле. Саякатоого анын акчасы болбосо да, ал өзүнө чет элдик паспорт даярдатып, келечекте Европага жасай турган саякаты үчүн керек боло турган ар кандай майда-бараттарды сатып алган.

Билесиңерби? Ал оюндагыдай эркекти кезиктирип, күйөөгө чыккан. Үйлөнүү тоюнан кийин Испаниянын жээктериндеги күйөөсүнүн үйүнө көчүп кеткен. Эми ал аял океандын жээгиндеги үйдө бактылуу жашайт.

Бул аял жагымсыз нерселер тууралуу сүйлөгөндөн дайыма баш тарткан; анын ордуна ал дүйнөгө сүйүү жиберип, сүйүктүү нерселери, буюмдары жөнүндө ойлонуп, сүйлөп жүрүп, анын аркасында кыйынчылыктардан жана машкаттардан арылып, эң сонун ажайып жашоого жетишкен.

Силер өз жашооңорду өзгөртө аласыңар, анткени силерде сүйгөн нерсеңер жөнүндө сүйлөп, ойлонууга чексиз мүмкүнчүлүк бар. Ушундайча, силерде жашоонун бардык жыргалчылыктарын өзүңөргө тартууга чексиз мүмкүнчүлүктөр бар! Силер үчүн жакшы көрүнгөн нерселер жөнүндө позитивдүү сөздөрдү айтуудан жана позитивдүү ойлорду жиберүүдөн көрө, силер ээ болгон күч дагы кубаттуураак, анткени тартылуу мыйзамы силердин ойлорго жана сезимдерге жооп берип турат. Бул күчтү колдонуу үчүн силер сүйүүнү сезишиңер керек!

 “Сүйүү демек мыйзамдын аткарылышы” Ыйык Павел (5-67) Христиан апостолу; Римдиктерге кат, 13:10

 КҮЧТҮН ЧЕКИТИ

 • Сүйүүг алсыздык, боштук же борпоңдук таандык эмес. Сүйүү – жашоонун позитивдүү күчү! Сүйүү – бул жакшынын, ак көңүлдүктүн жана бардык позитивдин себеби.
 • Ким болгуңар келет, эмне жасоону каалайсыңар жана эмнеге ээ болгуңар келет – мунун баары сүйүүдөн чыгат.

 

 • Сүйүүнүн позитивдүү күчү жашооңордогу бүт негативди өзгөртүп, колдогу байлыкты көбөйтүүүгө жана мүмкүн болгон бардык жыргалчылыктарды түзүүгө жөндөмдүү.
 • Ар күнү жана ар бир көз ирмемде силер тандоо жасайсыңар: же сүйүп, позитивдүү күчтү пайдаланасыңар же жок…
 • Тартылуу мыйзамы – бул сүйүүнүн мыйзамы, мына ошонун өзү жашооңорго таасир берет.
 • Жашоого жөнөткөнүңөрдүн баарын, жашоо өзүңөргө кайтарат. Позитивди берип, позитивди аласыңар, негативди берип, негативди аласыңар.
 • Силердин жашоодо кокустуктар деген болбойт; бардыгы силердин сыртыңарга бергениңерге негизделет.
 • Силердин жакшы же жаман оюңар жана сезимиңер өзүңөргө жаңырыктын автоматизминде так өзүндөй кайтат.
 • Толук кандуу, жаркын жана каныккан жашоодо жашаган адамдар жагымсыз нерселерден көрө, алар эмнени сүйөөрү тууралуу көбүрөөк сүйлөйт.
 • Өткөн күндүн жакшы жаңылыктары тууралуу сүйлөгүлө. Эмнени сүйөөрүңөр тууралуу сүйлөгүлө жана аны өзүңөргө тарткыла.
 • Силер эмнени сүйөөрүңөр жөнүндө ойлонууга жана сүйлөөгө чексиз мүмкүнчүлүктөр бар. Ушундайча, силерде жашоонун бардык жыргалчылыктарын өзүңөргө тартууга чексиз мүмкүнчүлүктөр бар.
 • Сүйгүлө, анткени, качан силер сүйгөндө, силер Ааламдагы болгон улуу сүйүүнү пайдаланасыңар.

СЕЗИМ КҮЧҮ

“Сезим – бул сыр”. Невилл Годдард  (1905-1972) Жазуучу, “Жаңыча ой жүгүртүүнүн” окутуучуларынын бири

 СИЛЕР  – СЕЗИМДҮҮ ЖАНСЫҢАР  

Туулган учуруңардан тартып, силер дайыма бир нерселерди сезип келгенсиңер. Силер эле эмес, башка бардык адамдар дагы. Түшүңөрдө силер аң-сезимдүү оюңардын агымын токтото албайсыңар, сезимиңерди эч качан “өчүрө албайсыңар”, анткени тирүүлүк жашоону сезүүнү билдирет. Силер акыркы клеткага чейин сезгич “жандык” эсептелесиңер жана силер жашоону сезүү үчүн денеңердин ар бир бөлүгү ушундай жаралганы кокусунан эмес!

Силерге көрүү, угуу, даам татуу, жыт алуу жана дененин сезими үлүшү берилген, ошондуктан жашоонун бардык көп түрдүүлүгүн сезе аласыңар. Бул организмдин касиети бекеринен “сезим” аталган эмес; алар силерге көрүүнү, угууну, жүрүүнү, жыт алууну жана бир нерсеге тийгенде сезүүнү билдирет.  Силердин денеңердин баары сезүү органы саналган жука тери менен капталган, ошондуктан силер баарын сезүүгө жөндөмдүүсүңөр.

Тигил же бул учурду кандай сезгениңер баарынан маанилүү, ал эми дал ушул учурду сезгениңер силердин жашоону түзөт.

СИЛЕРДИН СЕЗИМ ОТУН БОЛУП САНАЛАТ

Эгер сезим менен коштолбосо, силердин жашоодо ой жана сөз эч бир күчкө тең эсепте болбойт. Бир күндө силердин мээде жайнаган ойлор ойнойт. Алардын көбү дароо унутулат, анткени алар силерге күчтүү сезим калтырган эмес. Ал эми силер эмнени сезсеңер, ошол эң маанилүү!

Элестеткиле, силердин ой жана сөз – бул космостук кеме, а сезим – анын отуну (майы). Отунсуз ал ордунан козголуп да койбойт, отун космостук кеменин учушуна мүмкүндүк берген күч болуп эсептелет. Силердин ойлоруңарда жана сөздөрүңөрдө да ошондой абал болот. Алар сезимдин боегусуз жылт этип, үн салып, анан унутта калат. Бирок, силер салган сезим, аларга күч берет!

Эгер силер: “Мен жетекчимди сүйө бербейм”, — деп ойлосоңор, бул ой силердин жетекчи боюнча күчтүү негативдүү сезимди билдирет. Бул негативдүү сезимди силер дүйнөгө жибересиңер. Натыйжада, силердин жетекчи менен мамилеңер дайыма начарлаша берет.

Эгер силер: “Менин жумушумда бир топ кызыктуу адамдар бар!”, — деп ойлосоңор, бул позитивдүү сезим. Силер аны дүйнөгө жибересиңер жана ишиңерде кесиптешиңер менен мамилеңер токтоосуз жакшыра баштаганын байкайсыңар.

“Ойду формага келиши үчүн, ал адегенде сезим менен толушу керек, бул үчүн эмоция керек”

Чарльз Энел  (1866-1949)  Жазуучу, “Жаңыча ой жүгүртүүнүн” окутуучуларынын бири

ЖАКШЫ ЖАНА ЖАМАН СЕЗИМДЕР

 Жашоодо эл катары, сезимиңер же позитивдүү же негативдүү болушу мүмкүн. Тагыраак айтканда, силер же жакшы же жаман сезимдерди баштан кечиресиңер. Бардык жакшы сезимдер сүйүүдөн жаралат! Негативдүү сезимдер – анын жетишпестигинен. Силердин сезим канчалык жакшы болсо, (муну түшүнүү оңой, мисалы кубаныч) силер ошончолук көп сүйүү чыгарган болосуңар. Канчалык көп сүйүү берсеңер, ошончо көп аласыңар.

Силердин сезим канчалык жаман болсо (буга ачык мисал болуп, айла кетүү сезими кызмат кылат), дүйнөгө ошончолук көп негатив чыгарасыңар. Мындай сезимди канчалык көп чыгарсаңар, дүйнө аны ошончолук көп силерге кайрып берет. Мына негативдүү сезим эмне үчүн силерге жаман – себеби жөнөкөй: мындай сезимде сүйүү жок!

Силердин сезим канчалык жакшы болсо, силерге жашоо ошончолук жакшы жооп берет.

Силерде негативдүү сезим канчалык көп болсо, силер өз сезимиңердин палитрасын алмаштырмайынча, жашоо ошончолук начар болот…

Качан силер жакшы сезимге толгондо, силердин ой автоматтык түрдө жакшырат. Бир эле учурда жакшыны сезип, жаманды ойлоо мүмкүн эмес! Бирдей денгээлде тескерисин сезүү мүмкүн эмес – кандайдыр бир жаманды сезип, жакшыны ойлоо.

Силердин сезим – бул ушул тапта дүйнөгө жибергениңердин такма-так, майда-баратына чейин чагылышы. Эгер бул жакшы сезим болсо, силерге тынчсызданып кереги жок, анткени силердин ой, сөз жана аракет дагы жакшы болот. Силер дүйнөгө жиберген сүйүү,  сөзсүз өзүңөргө кайтып келишине жакшы сезим өзүнөн-өзү кепилдик берет.

ЖАКШЫ – ДЕМЕК ЖАКШЫ

Адамдар эреже катары, аларга кандай абал жакшы же чындап жаман сезим алып келерин билет. Бирок, алар негативдүү сезимди өтө эле көп баштан кечирери тууралуу өздөрүнө эсеп беришпейт. Адамдар негативдүү сезимди – тим эле, бул чектен чыккан жаман нерсе, мисалы кайгы-капа, ачуулануу жана коркунуч деп ойлошот. Ооба, бул сезимдер, чынында эле негативге кирет, бирок негативдүү сезимдин көптөгөн түрлөрү бар.

Эгер көп учурда өзүңөрдү “дурус, жаман эмес” сезсеңер, мүмкүн, бул “дурус” силерге позитивдүү сезилет, болбосо бул “чегине жеткен жаман” эмес да. Эгер мурда “чегине жеткен жаман” болсо, эми силер үчүн — “дурус”, албетте, бул сезим мурункуга караганда жакшыраак. Бирок, күн сайын өзүңдү “дурус” сезүү – бул өзүңдү, таптакыр жакшы сезүүнү билдирбейт. Өзүңдү жакшы сезүү – демек… өзүңдү жакшы сезүү!

Бул демек, силер кубанычтасыңар, бактылуусуңар, бир иш менен алексиңер, энтузиазмга же куштарланууга батасыңар (бул сөз оң мааниде, болбосо адамды оп тарткан кумар каптап алышы мүмкүн). Эгер силер өзүңөрдү дурус, орто же таптакыр башкача сезсеңер, анда силердин жашоо, болгону дурус, орто же таптакыр башкача болот! Мындай жашоону жакшы деп атай албайсың. Жакшы сезим силердин жашоонун чындап жакшы болгонун билдирет, качан силерге жакшы болгонун сезсеңер, бул сезим силерге, чыныгы жакшы жашоону жаратат!

“Сүйүүнүн ченеми – бул ченемсиз сүйүү”.  Святой Бернар Клеворский  (1090-1153), Христиан монахы жана мистик

Качан силер кубанганда, кубаныч чачасыңар жана аны кайда гана жөнөтпөгүлө, ал силерге кубанычка бөлөнгөн адамдар, кубанычтуу сезимдер, кубанычтуу жагдайлар катары кайтат. Радиодон уккан силердин сүйүктүү ырыңар өңдүү майда-бараттан тартып, эмгек акыңардын көтөрүлүшү жөнүндөгү кубанычтуу кабарга чейинки маанилүү окуялардын жана жагдайлардын баары, силердин дүйнөгө жиберген кубанычыңарга тартылуу мыйзамы аркылуу келген жооп болуп эсептелет. Качан силердин сиркеңер суу көтөрбөй турса, демек силер дүйнөгө өзүңөрдүн кыжырданууңарды таркаткан болосуңар, силерди бардык жерде кыжырыңарды келтирген адамдар, кырдаалдар жана окуялар коштоп турат. Баары, силердин кыжырданууңарга тартылуу мыйзамынын жообу болот – чиркей чагып алган кычаштыктан тартып, машинаңардын бузулуп калганынан уламкы кейүүлөргө чейин…

Позитивдүү сезим силерди сүйүүнүн күчү менен бириктирет, анткени сүйүү – бардык жакшы сезимдердин булагы. Энтузиазм, куштарлык жана кумар сүйүүдөн улам жаралат, качан силер бул сезимдерди баштан кечиргенде, алар силердин жашоону энтузиазм, куштарлык жана кумар менен толтурат.

Силер сүйүүнүн күчүн көбөйтүп, жакшы сезимдердин күчүн толук пайдалана аласыңар. Бул үчүн сезимиңерди башкаргыла жана болушунча максималдуулукка жеткиче эстүүлүк менен жакшыны күчөткүлө. Энтузиазмды күчөтүү үчүн ага чөмүлгүлө, колуңардан келишинче ага баарын сиңдиргиле, ошондо анын интенсивдүүлүгү артат! Качан силер бир нерсеге куштарлансаңар, качан кандайдыр бир ишке кумарлансаңар, бул сезимдерди болушунча максималдуу тереңдикте туюп, ага дал ошондой киришкиле. Жакшы сезимиңер канчалык күчтүү болсо, силер ошончолук көп сүйүү бересиңер жана андан алган натыйжалардын эң сонун болгонун тайманбастан айта аласыңар.

Качан силер тигил же бул жакшы сезимдерге батсаңар, силер сүйгөн нерсеңерге көңүлүңөрдү топтоп аны күчөтө аласыңар. Бул китептин үстүнөн иштеп жатып, күндө бир канча мүнөт жакшы сезимдерге токтолуп баштачумун. Мен бул үчүн мага жаккан жана кымбат нерселердин баары жөнүндө биринин артынан бирин токтолбостон ойлочумун: менин үй-бүлөм, менин досторум, үй, бакчадагы гүлдөр, аба-ырайы, түстөр, жагдайлар жана жыл, ай, апта ичинде башыман өткөн бардык жакшылыктар. Мен өзүмдү ажайып бактылуу сезмейинче мунун баарын оюман өткөрчүмүн. Ошентип, жазууга отурчумун. Жакшы сезимди күчөтүү оңой, муну кайда жана качан болбосун жасай аласыңар.

СИЛЕРДИН СЕЗИМ ЭМНЕ БЕРИП ЖАТКАНЫҢАРДЫ ЧАГЫЛДЫРАТ

Эгер силер жашооңордун негизги жагын талдасаңар, дңйнөгө кандай сезимди көбүрөөк бергениңерди түшүнөсүңөр: жакшы же жаман. Силердин акча, ден-соолук, жумуш жана ар бир конкреттүү адам менен болгон алака боюнча сезим жашооңордо бул аталган жактарга берген сезимиңердин так өзүндөй чагылышы болуп эсептелет.

Качан силер акча тууралуу ойлогондо, силердин сезим курчап турган дүйнөгө жиберген акчага болгон мамилеңерди чагылдырат. Эгер акча жөнүндөгү ойдо анын аздыгы маанайыңарды бузса, анда силер, сөзсүз түрдө өзүңөргө негативдүү жагдайды тартасыңар. Ал силерге акчанын аздыгын дагы катуу сезүүгө мажбурлайт, анткени сыртка жөнөтүлгөн силердин сезим ушундай.

Качан силер өзүңөрдүн жумушуңар жөнүндө ойлогондо, силердин сезим ага карата мамилеңерди көрсөтөт. Курчап турган дүйнөгө жөнөтүлгөн силердин ой дал ушул мамиле менен кеткен. Эгер ишке байланыштуу силердин сезим жакшы болсо, алар дароо силер үчүн жагымдуу жумушчу жагдай менен жооп берет. Башкача болушу да мүмкүн эмес: анткени силер ааламга позитивдүү сезимди трансляциялап жатпайсыңарбы. Качан силер  үй-бүлө, ден-соолук же жашоонун кайсы гана башка маанилүү бөлүгү жөнүндө ойлогондо, силердин сезим силерден кандай эмоция чыгып жатканын кабарлайт.

«Өзүңөрдүн сезимиңерге жана маанайыңарга дыкаттык менен мамиле жасагыла, анткени силердин сезим менен силердин көрүнүүчү дүйнөңөрдүн арасында ажырагыс байланыш бар». Невилл Годдард  (1905-1972), Жазуучу, «Жаңыча ой жүгүртүүнүн» окутуучуларынын бири

Силердин жашоодо эч нерсе кокусунан болбойт; жашоо силерге жооп берип турат. Жашоо – бул силердин чакырык! Силердин жашоонун кайсы гана жагы болбосун бул силердин чакырык! Силер өз жашооңордун жаратманысыңар! Силер өз жашооңор жөнүндө романдын авторусуңар. Силер өз жашооңор жөнүндө фильмдин режиссерусуңар. Дүйнөгө жиберген нерсеңерге жараша өз жашооңордун кандай болоорун аныктайсыңар.

Жакшы сезимдердин чексиз денгээлдери бар, силер аны сезе аласыңар, бул силер жете ала турган жашоонун бийиктиктери чексиз экендигин билдирет, ошондой эле негативдүүлүк күчөп өсүп турган жаман сезимдер да көптөгөн денгээлдерге ээ. Бирок, мында бир өзгөчөлүк бар. Негативдүү сезимде андан ылдый жөн эле түшүп кете албаган төмөнкү чек бар, бул силерди  кайрадан жакшы сезимдерди тандоого мажбурлайт.

Жакшы сезимдерден улам абдан жакшы болуу, ал эми жамандан – абдан начар болуу, бир жолку көрүнүш же кокустук эмес. Сүйүү – бул жашоонун жогорку башкаруучу күчү. Ал туулганыңардан тартып жазылган жашоо менен жашоого жакшы сезимдер аркылуу силерди чакырат жана тартат. Сүйүү силерге жаман сезимдер аркылуу да кайрылат, бирок ал жашоонун позитивдүү күчү менен силердин ажырымыңар тууралуу кабар берет!

СИЛЕРДИН СЕЗИМ БААРЫН АНЫКТАЙТ

Жашоодо баары силердин сезимдин багыты жана маанайы менен аныкталат. Буга силер өз жашооңордо кабыл алган ар бир чечим негизделген. Силердин сезим – бул силердин жашоонун бирден-бир негиздөөчү күчү!

Силердин баардык каалоо силерге жаккан (же сүйгөн) каалооңордун обьектиси менен шартташкан жана каалоонун ишке ашышы силерге жакшы сезим алып келет. Ал эми силерге жакпагандан качасыңар, анткени бул жагымсыз сезимдер менен байланышканы үчүн ошондой кыласыңар.

Силер ден-соолукта болууну каалайсыңар, анткени өзүңдү сергек сезүү жагымдуу, ал эми оорууга – жок. Силер акчаны каалайсыңар, анткени акча бир нерсе сатып алууга же жагымдуу бир нерсе кылууга мүмкүндүк берет, ал эми анын жоктугу маанайыңарды бузат. Силер өзүңөрдү жакшы сезүү үчүн башкалар менен эң жакшы мамиледе болууну каалайсыңар жана алакалардын татаалдашына түк умтулбайсыңар. Албетте, баары бакытты каалайт жана эч ким өзүнө бактысыздыкты атайылап тандабайт.

Силер эмне кааласаңар, баары баштан кечире турган жакшы сезимдерге негизделген! Силер көздөгөн жашоонун жыргалчылыктарын алууну каалайсыңарбы? Жакшы сезимдердин жардамы мененби? Акча, ден-соолук, бакыт силердин жашоого келүүгө, жөн эле чаңкап турат. Силер сүйгөн нерсенин баары жашооңорго келүүнү каалап турат, бирок бул үчүн дүйнөгө жакшы сезим жиберүү керек. Өз жашооңордун абалын өзгөртүү үчүн силерге күрөшүп жана салгылашып кереги жок. Эмне керек, баары – жакшы сезимдердин жардамы аркылуу дүйнөгө сүйүү жиберүү. Ошондо кыялданган нерсеңердин баары силердин жашоого келет!

Силердин жакшы сезим сүйүүнүн күчү менен башкарылат – бул күч менен жашоодогу баардык жакшылыктар байланышкан. Силердин жакшы сезим силерге шыбырайт: мына каалаганыңарды алуунун ыкмасы. Силердин жакшы сезим силерге айтат: качан силер өзүңөрдү жакшы сезгенде, жашоо дагы жакшы болот. Адегенде, силер курчап турган дүйнөгө өзүңөрдүн жакшы сезимиңерди беришиңер керек!

Эгер силер дайыма өзүңөргө: «Качан менде дагы жакшы, жайлуу үй болгондо, бактылуу боломун», «качан жаңы иш тапканда же жогорулаганда бактылуу болом», «качан балдар колледжди аяктап алса, ошондо бактылуу болом», «качан акча көбөйгөндө, бактылуу болом», «качан саякаттай алсам, ошондо бактылуу болом», «качан менин бизнесим ийгиликтүү болсо, бактылуу болом» — деп бекемдесеңер, силер эч качан эч нерсеге жетишпейсиңер жана эч нерсе ала албайсыңар, анткени силердин ой сүйүү күчүншн аракеттенишине тоскоол болот. Алар тартылуу мыйзамына тоскоол болот.

Адегенде, силер өзүңөрдү бактылуу сезишиңер керек жана бакытка болгон сезимиңерди дүйнөгө жиберишиңер керек – ошондо силер андан «бакыттын тартуусун» аласыңар. Башка эч кандай ыкма жок, анткени жашоодон алганыңардын баары үчүн адегенде беришиңер керек! Силер өз сезимиңерди башкарасыңар, силер өз сүйүүңөрдү башкарасыңар жана силер эмне берсеңер сүйүү күчү анын баарын өзүңөргө кайтарат.

СҮЙҮҮ ТҮЙҮНҮ

 Жашоонун ар бир ирмеминде силер баштан кечирген сезим, баарынан маанилүү, анткени алар гана силердин жашооңордун бул ирмемдерин түзөт.

 • Силердин сезим силердин сөзүңөр жана оюңар үчүн күч болуп эсептелет. Силердин сезим – мына эмне маанилүү!
 • Бардык жакшы сезим сүйүүдөн чыгат! Бардык жаман сезим – анын жоктугунан.
 • Ар бир жакшы сезим силерди сүйүүнүн күчү менен бириктирет, анткени сүйүү – бардык жакшы сезимдердин булагы.
 • Силер сүйгөн нерсеңердин баары тууралуу ойлонуп, жакшы сезимдерди күчөткүлө. Эмнени сүйсөңөр анын бардыгын ой менен же үн чыгарып тизмектеп санап чыккыла, бул тизмекти аягына чейин бүткүчө үзбөгүлө. Өзүңөрдү абдан бактылуу сезмейинче муну менен алектене бергиле.
 • Силердин жашоонун ар бир тарабы боюнча силердин сезим – ошол тарабына берген сүйүүнүн жана көңүл буруунун дал өзүндөй чагылдырылуусу.
 • Силердин жашоодо эч нерсе кокусунан болбойт – жашоо силерге жооп берет. Силердин жашоонун ар бир тарабы – силердин чакырыкка жооп. Качан башында сыртка (тышкы дүйнөгө) бергенде, баарын өзүңөргө чакыргансыңар.
 • Жакшы сезимде силер туйа ала турган чексиз баскычтар бар. Бул силер жетише ала турган турмуштук бийиктиктер чексиз экендигин билдирет.
 • Силер сүйгөн нерсенин баары, силердин жашоого келгиси келет! Акча, ден-соолук, бакыт… баары.
 • Силер жашооңордун жагдайын өзгөртүү үчүн күрөшүүгө киришпегиле. Жакшы сезимдердин жардамы аркылуу сүйүү бергиле жана силер эмне кааласаңар анын баары сөзсүз пайда болот!
 • Адегенде, силер дүйнөгө өзүңөрдүн жакшы сезимиңерди беришиңер керек. Баарыдан мурда, өзүңөрдү бактылуу сезип, бул сезимди дүйнөгө жиберишиңер керек, ошондо силер андан «бакыттын тартуусун» аласыңар. Жашоодон алганыңардын баары үчүн адегенде ага беришиңер керек! (Уландысы бар)

 СЕЗИМ ЖЫШТЫГЫ

СЕЗЕ АЛСАҢАР – АЛА АЛАСЫҢАР

 Баары Ааламда магнит касиеттерине ээлик кылат жана «магниттик» тартылуу жыштыгына ээ. Силердин ойлордо жана сезимдерде дагы магниттик жыштык бар. Жакшы сезим сүйүүнүн позитивдүү  жыштыгында турганыңарды билдирет. Жаман сезим негативдүү жыштыктын бир толкуну жөнүндө күбөлүк берет. Силердин сезим жакшы сыяктуу жаман да болот – силердин жыштыкты магнит өңдүү аныктап, окшош жыштыкка ээ адамдарды, жагдайларды жана окуяларды тартат!

Эгер силер энтузиазмга бөлөнүп турсаңар, силердин жыштык силерге башка энтузиасттарды, ошондой эле энтузиазмдын энергиясына толгон жагдайларды жана окуяларды  тартат. Эгер силер коркуп турсаңар, ал коркуу жыштыгыңар силерге коркок адамдарды тартат; силер коркунуч үстөмдүк кылган окуялардын катышуучусу болуп, кооптуу жагдайларга кабыласыңар. Күмөн санабасаңар болот – силердин жыштыкты силердин сезим аныктайт! Бирок, өз сезимиңерди өзгөртүп, кайсы гана убак болбосун аны өзгөртө аласыңар, ошентип айланаңардагы бардыгы өзгөрөт, анткени силер жаңы жыштыкка өтөсүңөр.

Өз жашооңордон кандай гана жагдай жана анын мүмкүн болгон кандай гана натыйжасы болбосун карап көрсөңөр болот. Балким, ар кандай натыйжа болушу мүмкүн, анткени силердин сезим бул жагдай боюнча ар түрдүү да болушу ажеп эмес!

Силердин башка адамдар менен мамилеңер бакытты, кубанычты, толкундандырууну, канааттанууну алып келиши мүмкүн – бул бардык жыштык силердин жакшы сезимге шайкеш. Бирок, башкача да мамиле болот: кайгылуу, басынтуучу, беймазага толгон, нааразы кылган жана көңүл калтырган. Бул жагдайда адам анын негативдүү сезимине ылайык такыр башка жыштыкты кармайт. Ошол жана башка алакада ар кандай натыйжа болушу мүмкүн! Аларды чагылдырууда силердин ыкма жана сезим силердин мамиленин өнүгүшүн так аныктайт. Эгер убакыттын көбүрөөк бөлүгүндө силердин мамиле кубаныч алып келсе, анда силер бул кубанычты сүйүү жыштыгында чагылдырасыңар жана анын аркасында, сөзсүз сүйүү жана кубаныч аласыңар.

 «Сезимди өзгөртүү менен тагдырды өзгөртөсүң»

 Невилл Годдард  (1905-1972), жазуучу, «жаңыча ой жүгүртүүнүн» окутуучуларынын бири

Кийинки бетте мен кайрадан силерге позитивдүү жана негативдүү сезимдердин тизмесин сунуштайм. Ар бир сезим өзүнүн жеке жыштыгына ээ. Силердин жашоонун ар бир тарабы ар кандай сезимдерди чакырат, ошондуктан ага ылайык жыштыкка ээ. Алардын ар биринин чыгышы силердин сезим менен шартташкан!

Акча боюнча силер кубанычты же толкунданууну баштан кечире аласыңар, бакытка үмүттөнүп же басымды, коркууну, тынчсызданууну сезе аласыңар. Куду ошондой, ден-соолугуңардын абалы силерге бакытты, сүйүүнүнү жана жүрөк жарыла кубанычты алып келиши мүмкүн, а балким тынчсыздануунун, көңүл калуунун жана кооптонуунун булагы катары кызмат кылышы мүмкүн.

СҮЙҮҮ, ШҮГҮРЧҮЛҮК, КУБАНЫЧ, ШЫКТАНУУ, РУХАНИЙ ЖОГОРУЛОО, ЭНТУЗИАЗМ, ҮМҮТ, КАНААТТАНУУ – КАЙГЫРУУ, ТУТАЛАНУУ, КӨҢҮЛ КАЛУУ, ТЫНЧСЫЗДАНУУ, СЫН ТАГУУ, АЧУУЛАНУУ, ЖЕК КӨРҮҮ, СУКТАНУУ, КҮНӨӨ, ҮМҮТСҮЗДӨНҮҮ, КОРКУУ.

 Сезимдин ар кандай жыштыгы бар. Кайсынысына токтосоң, ошону аласың.

Болуптур, силер саякаттагыңар келди дейли, бирок силер сапар үчүн каражаттын тартыштыгын айтып кейийсиңер. Мындай абалда саякаттоо жөнүндө ой силердин тынчыңарды алат. Өкүнүү жана нааразы сезим силерди ага шайкеш жыштыкка алып барат, бул жыштык силерге саякатка чыкпагыдай абалды тарта баштайт. Силер сезимиңерди өзгөртмөйүнчө, ордуңардан жылбайсыңар. Сүйүү сезими, тескерисинче саякаттоо үчүн жол ачылчу  жагдайды түзөт, бирок, бул үчүн, адегенде силер сүйүү жыштыгын кармашыңар керек.

Качан силер тигил же бул жагдайга мамилеңерди өзгөрткөндө, силерде такыр башка жыштык менен башкача сезим пайда болот жана силердин жаңы жыштыгыңарга шайкеш келүү үчүн жагдай өзгөрүүгө милдеттүү. Эгер силер кандайдыр бир жагымсыз жагдайга кабылсаңар, бул абалды өзгөртүүгө болот. Муну жасоого эч качан «абдан кеч» болбойт, анткени силер дайыма сезимиңердин багытын жана мүнөзүн алмаштыра аласыңар. Каалаганыңарды алуу үчүн, кандай гана жагдай болбосун аны силер каалаган багытта өзгөртүү үчүн, силерге болгону бул жагдайга байланыштуу сезимиңерди өзгөртүп коюшуңар керек.

«Эгер силер Ааламдын сырын ачкыңар келсе, вибрация, жыштык жана энергия категориясында ой жүгүрткүлө»

Никола Тесла (1856-1943), физик, ойлоп табуучу, радиону жаратуучулардын бири

 

СИЛЕР СЕЗИМИҢЕРДИ «АВТОПИЛОТТОН» ЧЫГАРГЫЛА

 

Көптөгөн адамдар жакшы сезимдин күчү тууралуу билишпейт, ошондуктан алардын сезими алардан чыккан нерсеге жооп иретиндеги реакция эсептелет. Өздөрүнүн сезимин түшүнүү менен башкаргандын ордуна, мындай адамдар аларды «автопилотко» койгон. Качан кандайдыр бир жакшы нерсе болгондо, адамдар кубанат жана ал жагымдуу болот. Жаман окуя аларга кыжырданууну, өкүнүүнү жана ачууланууну ж.б.ны чакырат. Алардын сезими алардан чыгып жаткан нерсенин себеби эсептелерин бул адамдар түшүнүшпөйт. Тигил же бул окуяга негативдүү реакция дүйнөгө дагы көбүрөөк негативдүү сезим таштайт, ошондон улам жашоодо жаңы-жаңы бардык негативдүү окуялар туулат. Ошентип адамдар өз сезимдеринин жарабаган айлампасына кабылат. Алардын жашоосу айланадагы маанисиз жүгүрүк болуп, өздөрү тегерекчедеги тыйын чычканга окшоп убараланат. Анткени, алардын баары муну түшүнүшпөйт: өз жашооңду өзгөртүү үчүн сезимиңердин жыштыгын өзгөртүү керек.

 

«Силерде эмне болуп жатканы маанилүү эмес, болуп жаткан нерсеге силердин мамиле маанилүү» Эпиктет (55-135), байыркы грек философу

 

Эгер силерде акча жетпей жатса, албетте бул боюнча кубанычтуу сезимди баштан кечирбейсиңер. Ага байланыштуу силердин сезим позитивдүү толкунду кармабайынча, силердин жашоодо акчанын саны өзгөрбөйт. Акчанын тартыштыгынан улам чыккан негативдүү сезим, силерди негативдүү жыштыкка бурат, натыйжада силер ири эсептер же каражат пландарыңардын кыйрашы өңдүү жагымсыз жагдайларды аласыңар. Мунун баары, атүгүл колуңарда турган акчадан да ажыратат. Качан силер ири суммада эсеп алып жатып кейисеңер, ошону менен акча тууралуу өзүңөрдүн негативдүү сезимиңерди билдиресиңер, а бул жаңыдан аргасыз акча коротууга алып келет.

Ар бир секунда силерге өз жашооңорду өзгөртүүгө мүмкүндүк берет, анткени ар бир секундада силер сезимиңердин толкунун алмаштыра аласыңар. Буга чейин эмнени сезгениңер мааниге ээ эмес. Силер кетирген кемчилик катары санаган жаңылыштык мааниге ээ эмес. Качан силер сезимиңердин толкунун алмаштырганда, силер башка жыштыкка кабыласыңар жана тартылуу мыйзамы дароо буга реакция жасайт! Силер башкача сезимдесиңер – өткөн өттү! Сезимиңердин толкунун өзгөртүү менен жашооңор да алмашат.

 

«Өкүнүүгө бир көз ирмемчелик да убакыт коротпогула, анткени өткөн жаңылыштыкка эмоционалдуу кейүү, ошол эле каталыкты кайрадан өзүңөргө жуктуруу демек».

 Невилл Годдард  (1905-1972), жазуучу, «Жаңыча ой жүгүртүүнүн» окутуучуларынын бири

 

СҮЙҮҮ КҮЧҮ АКТАНУУНУ БИЛБЕЙТ

 

Эгер силердин жашоо сүйгөн нерсеңерге толбой турса, бул силердин сүйүүгө жөндөмсүз жаман адам экениңерди билдирбейт. Ар бирибиздин жашоодогу максатыбыз – сүйүүнү тандап, ошол түрдө бардык негативдүүлүктү жеңүү. Көйгөй — качан бул бир күндө жүз жолу «сүйдүм – жакпай калды» абалы көпчүлүк адамдарга таандык болгонунда. Сүйүү күчү бардык күткөн молчулукту жашоого тартып үлгүрүү үчүн алардын узакка сүйүүгө чамасы жок. Өзүңөр ойлогула: жакын адамыңарды эми эле жылуу сүйүп кучактап жатып, бир мүнөттөн кийин эле бузулуп, ага кыйкырып киресиңер, анткени ачкычты жоготуп жибердиңер, анткени кокусунан тыгынга тыгылып, же унааны токтотууга орун таппай калдыңар. Качан түштөнүү учурунда тамаша айтып,  кесиптешиңер менен күлүп алганда, силер сүйүү чачкан болосуңар. Бирок, кафетерийде силердин сүйүктүү тамагыңар жок болуп калса, силердин сүйүүнүн агымы ошол жерде бүттү. Же почта кутусунан келген эсепти алганга чейин силер шыктануу менен дем алыш күнүнө план түзгөнсүңөр. Бир күн бою, силердин «сүйүү» дайыма «сүйбөймгө» алмашып турат, анан кайтадан «сүйөм», кайра «сүйбөйм»… болуп чеги жок кетет.

Силер же дүйнөгө сүйүү чачасыңар жана сүйүү күчүн пайдаланасыңар, же жок. Эгер сүйө албасыңарды, ага күчүңөр жетпесин айтуу менен актанууну издесеңер, анда бул күчтү пайдалана албайсыңар. Мындай актануулар, болгону жашооңордун негативдүү учурларын гана татаалдаштырат. Качан силер өзүңөрдөн сүйүү таппай актанганда, силер кайтадан бул негативдүү сезимди баштан кечиресиңер жана аны дүйнөгө дагы күчтүүрөөк чачасыңар!

«Ачууга алдыруу – быкшыган чычаланы башкага ыргытуу ниети менен кармаганга барабар: адегенде, ал силерди күйгүзүп кетет».

 Гаутама Будда (563-483 гг. до н. э.),буддизмдин негиздөөчүсү.

 

Эгер силерди «эптеп-септеген» ишкер жолугушуу ачууңарды келтирсе жана буга бирөөнү күнөөлөсөңөр, анда силер сүйүүнш чагылдырбоо үчүн шылтоо катары жалааны пайдаланган болосуңар. Бирок, тартылуу мыйзамы боюнча эмне берсеңер ошону аласыңар. Ошондуктан, эгер сүйүү ордуна күнөөлүүнү издесеңер, анда силер качандыр өзүңөрдү айыптоочу жагдайды жаратасыңар. Силер мурда кимди күнөөлөсөңөр, сөзсүз түрдө андан күнөөлөө чыгышы керек эмесБолбосо, силер сөзсүз күнөөлүнүн абалында каласыңар. Сүйүү күчү актанууну билбейт жана көз жаздымда калтырбайт. Дароо болбосо да, эмнени эксең, ошону аласың.

 

АР БИР МАЙДА-БАРАТ ЭСКЕ АЛЫНАТ

Күнөөлөө, сын тагуу, кемчилик издөө жана арыздануу – мунун баары негативдүү сезимдер. Алар адамдардын жашоосунда канчалаган чатакташууну алып келет! Кандай гана курулай муңкануу, сын тагуу болбосун – бул негативдүү абалдын жаралышы. Аба-ырайына, көчө кыймылына, өкмөткө, өнөктөшүңө, балдарга, ата-энелерге, узак кезекке турууга, каражаттын абалына, тамакка, өз ден-соолугуңарга, жумушуңарга, тапшырык берүүчүгө, бизнеске, бааларга, ызы-чууга же тейлөөгө нааразыланып даттануу жөнөкөй эле болоор-болбос нерседей көрүнөт, бирок алар силердин жашоого эбегейсиз сандагы негативдүү жагдайларды жана окуяларды тартат.

Өңүңөрдүн сөздүгүңөрдөн «коркунучтуу», «бетпак», «эң жаман» жана «эң эле жагымсыз» өңдүү сөздөрдү алып салгыла, анткени силер аларды качан оозанганда, алар күчтүү сезимге толот. Эгер силер аларды сүйлөгөндө, алар өзүңөргө кайтышы керек, бул — мындай жарлыктар жашооңорго пайда болуу демек! Силерге башка «эң сонун», «ажайып», «кубанычтуу», «жаркын» жана «керемет» өңдүү сөздөрдү бат-баттан пайдалануу жакшы көрүнбөйбү?

Силер эмне кааласаңар, баарына ээ боло аласыңар, бирок силерге сүйүү менен резонанска кирүү зарыл. Демек, силер сүйүүнү чачпай жатканыңарга актанып болбойт. Түшүндүрүү жана актануу силердин каалаганыңарды алууңарга тоскоол болот. Алар силердин ажайып жашоодо жашооңорго тоскоол болот.

 

«Башка адамдардын жашоосуна жибергенибиздин баары, биздин жеке жашообузга кайтат».   Эдвин Маркем (1852-1940), акын

Адегенде, качан силер дүкөндүн сатуучусуна дооматыңарды ачууланып айткандан кийин, бир канча сааттан соң кошунаңар эшикти кагып, итиңердин өтө эле катуу  үргөнүнө даттанганынан окуялардын байланышын көрбөйсүңөр. Адегенде, досуңар менен түштөнүп жатып, жалпы таанышыңарды «шыбап» өткөндөн кийин, качан ишиңерге кайтканда, кокусунан силердин башкы кардарыңарда чоң көйгөй жаралганын угасыңар, мындан да силер байланышты көрбөйсүңөр. Эгер үй-бүлөлүк столдо жаңылыктарда берилген кырсык же чуулгандуу кылмышты талкуулап жатып, анан түнкүсүн тамагыңар жакшы сиңбегенинен улам уктай албаганыңардан, силер байланышты көрө албайсыңар.

Качан сумкасын түшүрүп жиберген картаң аялга жардамдашып, азык-түлүктөрүн чогултуу үчүн унааңарды токтотуп, анан он мүнөттөн соң супер маркеттин так маңдайынан унаа токтотуу үчүн жай табыла калганынан бирдей денгээлде силер окуялардын байланышын көрбөйсүңөр. Эгер балаңарга үй тапшырмасын аткаруу үчүн шымаланып жардамдашсаңар, анан кийинки күнү салыкты кайтаруу үчүн силер ойлогондон көбүрөөк болгонун билдирген билдирүү алаганыңардан силер байланышты көрөбөйсүңөр. Качан досуңардын өтүнүчүн канааттандыргандан кийин бир канча күндөн соң жетекчиңер силерге матчка акысыз эки билет тапшырганынан силер байланышты көрбөйсүңөр. Жашооңордун кайсы гана учуру болбосун, кандай гана жагдай болбосун силер канча берсеңер ошончо аласыңар, бул өзара байланышты силер аңдайсыңарбы же жокпу маанилүү эмес.

«Сырттан эч нерсе келбейт. Баары ичтен чыгат».  Невилл Годдард  (1905-1972), жазуучу, «Жаңыча ой жүгүртүүнүн» окутуучуларынын бири

 

БУРУЛУШ УЧУР

Эгер силер дүйнөгө чачкан позитивдүү ойлордун жана сезимдердин саны 50 пайыздан ашса, анда силер бурулуш учурга жеттиңер. Атүгүл, эгер силердин позитивдүү ойлоруңардын жана сезимдериңердин саны болгону 51 пайызды түзсө, анда силер турмуш таразасын өзүңөрдүн пайдаңарга оодардыңар! Эмне үчүн, азыр силерге түшүндүрөм.

Качан силер сүйүү чачканда, бул сезим өзүңөргө жагымдуу жагдай түрүндө гана кайтпастан, ал силердин жашоого дагы көбүрөөк сүйүү жана позитивдүү маанай кошот! А күчөгөн позитивдүү маанай силерге көбүрөөк позитивдүү учурду тартат, андан улам өүз өөрчүйт… ошол өңдүү. Баары магнит сыяктуу аракеттенет, качан силерге жакшы нерсе келгенде, ал силерге дагы көп жакшылыктарды «магниттей тартат».

Балким, качан силердин жашоодо бир нерсе ойдогудай болбой, бир иш оңунан чыкпай ал дагы башкасын сүйрөгөндө, карама-каршы сезимди баштан кечиресиңер. Бул сүйүүгө караганда, негативдүү сезимди дүйнөгө көп жибергениңерден улам чыккан жана ал силерге негативдүү окуяларды жана жагдайларды тартып, өз кезегинде дагы кандайдыр негативди чакырып кайтып келген. Балким, силер мындай учурду «жол болбостук» (полоса невезение) катары баалайсыңар, бирок бул жерде жол болуу же жол болбостуктун эч кандай тиешеси жок. Жашоодо так тартылуу мыйзамы аракеттенет, ал эми жакшы-жаман учурлар силердин дүйнөгө жиберген негативдүү сезимдердин жана сүйүүнүн өзара катыш проценттинин көрсөткүчү саналат. Жападан-жалгыз себеп, эмне үчүн «жол болуу учуру» «жол болбогон учурга»  алмашат же тескерисинче болот, бул кандайдыр бир учурда сезимдер жашоонун тараза ташын кыйшактоого мажбурлаганы менен түшүндүрүлөт.

«Бул айныгыс чындык: силер ажайып турмушта жашай аласыңар жана ар кандай жаманчылыкьтардан дайыма коргоодо болосуңар; бул туура, силер ал аркылуу гармония жана молчулук тартылган позитивдүү күч боло аласыңар».  Чарльз Энел  (1866-1949) жазуучу, «Жаңыча ой жүгүртүүнүн» окутуучуларынын бири

Өз жашооңорду өзгөртүү үчүн, болгону жакшы ойлордун жана сезимдердин жардамы менен сүйүүнүн 51 пайызын дүйнөгө берип, тараза ташын өзүңөрдүн пайдаңарга оодарышыңар зарыл. Качан силер бурулуш учурга жеткенде, силердин берген сүйүү негативдүү сезимди басып өтүп, ал жаңы-жаңы сүйүүнү тартып, кайтып келет, анткени тартылуу мыйзамы дайыма аракетте болот. Силер өз жашооңордо жакшылыктын көбөйгөнүн жана анын кокусунан тездегенин туясыңар! Эгер силер мурда жагымсыздыктын ар кандай түрүнүн көбөйгөнүн жана тездегенин байкасаңар, эми жашооңордун  ар бир бөлүгүн толтурган ийгилик жана  изгилик тартылат. Башында эле силердин жашоо дал ушундай ойлонуштурулган.

Качан силер ойгонгондо, ар бир таң, бул силердин күндүн бурулуш учуру. Эгер силердин жашоонун тараза ташы бир жагына оосо, силерди жакшылыктуу жана кубанычтуу окуяларга толгон  ажайып күн күтүп турат; эгер башка жагына оосо – силерди проблема күтөт. Жаңы күндүн кандай өтүшүн өзүңөр гана чечесиңер, бул силердин сезимиңерге көз каранды! Силердин кандай гана сезимиңер болбосун, ал дүйнөгө жөнөтүлөт жана ал силер кайда болбогула дал өзүндөй өзүңөргө кайтып келет.

 

 

Силер кубанычта турганда, силер өзүңөрдү бактылуу сезип турганда, силердин күн өзгөчө ийгиликтүү өтөт! Эгер эртең менен маанайыңар түшүп турса жана силер аны өзгөртүүгө эч аракеттенбесеңер, анда ал күндүн ийгиликтүү өтүшүн күтүп болбойт.

Жакшы сезимге толгон бир күн, силердин бүгүнүңөрдү гана эмес, эртеңиңерди жана жашооңорду өзгөртөт! Эгер күн бою өзүңөргө позитивдүү сезимди кармасаңар жана ошол абалда жатып уктасаңар, анда кийинки таң «инерция боюнча» ошол позитивдүү сезимди баштан кечирүүнү улантасыңар. Тартылуу мыйзамына баш ийүү менен ал дайыма күн санап, көбөйөт, натыйжада силердин жашоо улам жакшыра берет.

«Бүгүн жаша. Кечээ эмес. Эртең эмес.

Бүгүн гана. Жашооңорго көз ирмемди бүтүргүлө.

Аны эртеңки күнгө ижарага бербегиле».

 Джерри Спинелли ( 1941-т) Балдар жазуучусу

 

Көптөгөн адамдар өзүнүн бүгүнкү күнү менен жашабайт. Алар келечек менен байланган, бирок ошол эле учурда бүгүн кандай жашасак, ал келечекти түзөт. Бүгүн эмнени сезгениңер маанилүү, анткени силердин бүгүнкү сезимиңер –келечегиңерди бирден-бир аныктоочу. Ар бир жаңы күн жаңы жашоо баштаганга мүмкүнчүлүк тартуулайт, анткени силер ар күнү өз жашооңордун бурулуш этабында болосуңар. Силер сезимиңердин маанайын өзгөртүп, каалаган күнү келечекти өзгөртө аласыңар. Эгер силер тараза ташын позитивдүү сезимдер тарабына оодара алсаңар, сүйүү күчү силердин жашоону ушундай тездик менен өзгөртөт, атүгүл ага араң ишенесиңер.

 

(уландысы бар)

Даярдаган Асылбек БЕКТЕНОВ

 

 

 

 

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here

три × 5 =