“ТАЗА ШАЙЛООСУЗ ТАЗА КООМ ЖОК!”

0
263

М Е М О Р А Н Д У М

2017-жылдын 15-октябрына дайындалган Президенттик шайлоонун тарыхый маанисин түшүнүү менен,
Мамлекеттүүлүктү, өлкөнүн бүтүндүгүн жана элдин биримдигин сактоодо, туруктуу өнүгүүнү жана ар бир жаран үчүн татыктуу жашоо шартын камсыз кылууда, демократиялык дөөлөттөргө негизделген укуктук жана саясий маданияттын калыптануусуна өбөлгө түзүүдө өзүбүздүн жарандык жоопкерчиликти сезүү менен,
Шайлоонун ыплас технологиялары колдонулбай, административдик ресурстун үстөмдүгү жок, добуштар сатылбай жана сатып алынбай, жыйынтыктар так жана акыйкат чыгарылган таза жана демократиялык маанайда өткөрүлгөн шайлоо гана өлкөдөгү туруктуулуктун зарыл шарты болот деп эсептөө менен,
Өлкөнүн келечеги үчүн өзүбүзгө моралдык жоопкерчиликти алуу менен,
Биз ушул Меморандумга кол коюп жатабыз, ошону менен бирге “ТАЗА ШАЙЛООСУЗ ТАЗА КООМ ЖОК!” девизи алдында Акыйкат шайлоо үчүн жарандык кыймылын түзүп жаткандыгыбызды жарыя кылабыз.

Бул кыймылдын максаттары:
— 2017-жылдын 15-октябрына белгиленген президенттик шайлоонун таза жана демократиялык маанайда өтүшүн камсыз кылуу, өлкөдөгү башкы бийликти шайлоонун жыйынтыгына ылайык тынчтык жолу менен өткөрүп берүү наркын бекемдөө;
— президенттик шайлоо кампаниясынын учурунда, анын жыйынтыгын чыгаруу мезгилинде өлкөдө туруктуулукту жана элдин биримдигин сактоо.

Акыйкат шайлоо үчүн жарандык кыймылы Кыргыз Республикасынын талапкерлерине карата дагы, ошондой эле бийлик бутактарына карата дагы бейтарап позицияда боло тургандыгын тастыктайт.

Акыйкат шайлоо үчүн жарандык кыймылы:
— Кыргыз Республикасынын Президенттигине талапкерлерден жана алардын жактоочуларынан шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшүндө мыйзам ченемдерин так сактоону, укуктук чектен сырткары чыккан кадамдардан оолак болууну, шайлоонун булганыч технологияларын колдонбоону, айрыкча шайлоочулардын добушун сатып алуу аракеттерин жасабоону, мамлекеттүүлүктүн негиздерин сактоо, өлкөнүн бүтүндүгүн коргоо, элдин биримдигин бекемдөө жалпы милдет экендигин унутпоону талап кылат жана алардын аткарылышын камсыз кылууга аракетин жасайт;
— Борбордук шайлоо комиссиясынан жана анын Төраймы Н.Шаилдабековадан, аймактык жана участкалык шайлоо комиссияларынан укуктук талаадан чыкпоону, мыйзам чегинде иш алып барууну, Кыргыз Республикасынын Президенттигине талапкерлерге бейтарап калыс мамиле кылууну, шайлоо өнөктүгүн таза жана легитимдүү өткөрүүнү талап кылат жана ушул талаптардын аткарылышын камсыз кылуу аракетин жасайт;
— Укук коргоо органдарынан жана бардык Соттордон Кыргыз Республикасынын Конституциясынын нормаларын жана укуктук-ченем актыларын так сактоону, Президенттикке талапкерлердин саясий атаандаштыгына аралашпоону, сот акыйкаттыгын калыс аткарууну талап кылат жана бул талаптардын аткарылышын камсыз кылуу аракетин жасайт;
— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнөн, облустагы Өкмөттүн толук ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнөн, жергиликтүү мамлекеттик администрация башчыларынан жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу бийлигинин жетекчилеринен өз милдеттерин Баш мыйзамда жана укуктук-ченем актыларда көрсөтүлгөн сызыктын чегинде так аткарууну, шайлоо процессине кийлигишпөөнү, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерге, бюджеттик мекемелердин жетекчилерине тиги же бул талапкердин кызыкчылыгы үчүн кысым көрсөтпөөнү талап кылат жана бул талаптардын аткарылышын камсыз кылуу аракетин жасайт;
— Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарынан өлкөнүн Президентин шайлоону таза жана демократиялык маанайда өткөрүү боюнча Конституцияда аныкталган милдеттерди так аткарууну, жоопкерчиликтен качпоону, Борбордук шайлоо комиссиясы, Өкмөт жана жергиликтүү бийликтер тарабынан шайлоо өнөктүгүн даярдоо жана өткөрүү, жыйынтыгын чыгаруу процессинде кетирилген катачылыктарга, мыйзам бузууларга өз учурунда көңүл бурууну, аларга жол бербөөгө карата чара көрүүнү талап кылат жана бул талаптардын аткарылышын камсыз кылуу аракетин жасайт.

Кыргыз Республикасынын Президенти Атамбаев Алмазбек Шаршеновичтин максатым таза шайлоо өткөрүү деген сөзүн колдойбуз. Ошону мене бирге андан мындан ары да Президенттикке талапкерлерге карата бейтарап мамиле кылууну, укук коргоо органдары менен сотторун ишин көзөмөлгө алууну, алар тараптан шайлоонун жүрүшүндө жана жыйынтыгын чыгарууда катталган мыйзам бузууларга тандамал мамиле жасалышына жол бербөөнү, ошону менен бирге алдыдагы шайлоонун жыйынтыгы менен Президенттик бийликтин тынчтык жолу менен өткөрүлүп берилишине кепил болууну суранабыз. Өлкөнүн аракеттеги Президентинен шайланган Президентке бийликти өткөрүп берүүн 2011-жылы калыптага баштаган саясий маданиятын жана салтын бекемдөө Кыргызстан үчүн өтө маанилүү.

Биз бийликтин бардык бутактарынан, анын ичинде укук коргоо органдары менен соттордон, Кыргыз Республикасынын Конституциясында каралган жарандардын тынчтык жыйындарына жана сөз эркиндигине болгон укуктарын так камсыз кылууну талап кылабыз.

Биз Кыргызстан калайык калкына кайрылабыз: Мамлекеттик бийликтин бирден-бир булагы Эл, бийликти ишке ашыруучу учур — бул шайлоо. Өз добушубуз үчүн жоопкер болсок, кайдыгер болбосок, шайлоого оюн катары мамиле кылбасак, анын кесепети катуу болоорун, айланып келип өз башыбызга тийген таяк болоорун эстен чыгарбасак. Таза шайлоосуз таза коом жок, өлкөдө өнүгүү жок. Президенттик шайлоону таза жана калыс өткөрүү менен гана өнүп-өсүү жолуна түшүп, өлкөбүзгө жаркын келечек камсыз кыла алабыз. Бул чындыкты унутпайлы!

Биз массалык маалымат каражаттарына жана журналисттерге кайрылабыз: аша чаап кетпегиле, журналисттик милдеттердин этикасы менен моралдык нормаарын сактагыла, шайлоо процессинин катышуучуларынын бардыгына сый мамиле кылгыла, алардын ар намысына, инсандык абройуна шек келтирбегиле, ушак менен жалаа таркатпагыла! Биз бардык массалык маалымат каражаттарынан Акыйкат шайлоо үчүн жарандык кыймылдын медиа-өнөктөшү болууга жана шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшүн кеңири чагылдырууга чакырабыз.

Биз таза шайлоого кызыкдар болгон саясий партияларды, массалык маалымат каражаттарын, коомдук бирикмелерди жана жигердүү жарандарды жалпы жарандык кыймылга кошулууга, ушул Меморандумду колдоого, өлкөдөгү туруктуулукту жана элдин биримдигин сактоого, Президенттик шайлоону таза өткөрүүгө чакырабыз.

Бишкек шаары,
2017-жылдын 12-сентябры

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here

четыре × 3 =