2. ШАТЕНОВДОР «КАЛБЫРЫ» же ПРОКУРАТУРАДАГЫ КОЙ ТЕРИСИН ЖАМЫНУУЧУЛУК

0
377

Эми Шатеновдордун жергиликтүүлөрдү нааразы кылган, ошондой эле мыйзамга кайчы кеткен толуп жаткан жорук-жосундарына, иштерине ирети менен токтоло кетпесек кебибиз куру кетер. Жергиликтүү тургундардын жана жеке адамдардын КР Презиндентине, ЖКга, КР Башкы прокуратурасына жазылган арыздарына  жана ага алынган Башкы Прокуратуранын айрым билдирүүлөрүнө көүл бөлсөк, чынында эле Шатеновдордун аркасындагы «калбырдын» шалдыраганы оңой эмес. Аны башкы прокуратура баштаган айрым органдар, эмнегедир каңырыш угуп жаткандай. Мунун себеби Жумабектин иниси Кубан Шатеновдун областык прокуратурасынын башчысынын орун басары болуп келгени болуптур. Ай-ай кимдин эле иниси прокурор болбосун, агасына кантип эле жардам бербей койсун. Анын үстүнө, бир аймакта агасынын иши инисинин колуна түшүп турса…Мындай логика кимдин гана башына келбесин.

Ошол кезде Садыр-Аке айыл өкмөт башчысы Жумабек Шатенов 2010-жылы 28-апрелде КР Коргоо министрлигинин 75564 аскердик бөлүгүнө жалпы аянты 5,9 га жер тилкесин мөөнөтсүз пайдаланууга бекитип берүү жөнүндө  токтом чыгарат. Болбосо, КРдин Министрлер Кеңешинин №44-7, 05.02.1960-жылдагы жана Ысык-Көл райондук элдик депутаттар кеңешинин аткаруу комитетинин  № 301, 13.09.1988-жылдагы токтомдорунун негизинде болгону 4,0 га жер бекитилген. Ал эми Ж.Шатенов жеке пайдасын көздөгөнбү жергиликтүү депутаттардын эч кандай макулдугусуз 75564 аскердик бөлүгүнө 1,9 га жер тилкесин (жалпы 5.9га) сатып жиберген. Ал эми Ысык-Көл райондук каттоо кызматы аскердик бөлүккө дароо №014401 сериясындагы жер тилкесин мөөнөтсүз пайдалануу укугу тууралуу мамлекеттик актысын берген.

Ошентип, аскердик бөлүккө берилген жердин мыйзамдуулугу боюнча арызга Башкы прокуратура 14.03.2017. №11-119/16 билдирүүсүндө: «По факту предоставления главой Садыр-Акинского а/о в бессрочное пользование  войсковой части 75564 земельного участка обүей плоүадью 5,9 га прокуратурой Иссык-Кульской области 06.02.2017 года для установления подписи была назначена комиссионная судебно-почерковедческая экспертиза, производство которой поручено ГЦСЭ при Министерстве юстиции Кыргызской Республики. Настояшее время экспертиза находиться на стадии исследования и по итогам вышеуказанной экспертизы будет принято надлежашее решения»,- дейт. Бирок, Башкы прокуратура Садыр-Аке айылдык округунун башчысы Ж.Шатеновду сураганда, ал 28.04.2010. №8 токтомго кол койбогонун айтат. Болбосо, көрсөтүлгөн токтомдогу колду Ж.Шатеновдун атынан башка бирөө кол койгонбу?. Айтор, мунун мыйзамсыздыгын текшерүү жараянында Ысык-Көл областык прокуратурасынын кызматкерлери 2016-жылдын ноябрь  айынан бери кылмыш ишин козгоо үчүн Соттук кол жазма таануу экспертизасынын өтүнүчүн тийиштүү түрдө канааттандыра албай келет. Иштин материалдарын  Соттук кол жазма таануу экспертизасынын дарегине жөнөтүүдө прокуратура кызматкерлери, эмнегедир Ж.Шатеновдун колу коюлган жалгыз экземплярдагы жерди пайдалануу планынын түпкү нускасын ишке тиркебей келишет. (Ж.Шатеновдун колу коюлган токтомдун көчүрмөсү сүрөттө) Экспертизаны жүргүзүү үчүн тергөөчүгө кошумча материалдарды жиберүү өтүнүчүн келтирген, бирок тергөөчү белгисиз себептер менен 2-3 айлап эксперттердин өтүнүчүн канааттандырбай келет. Ушундан улам Жумабек Шатеновдун иниси Кубан Шатенов областык прокуратурада бул ишти кечеңдетип, же баскысы келип жатат деген ой эси ордундагы адамдын акылына келери турулуу иш. Тиги тергөөчү дагы К.Шатенов отурган имараттын маңдайында отургандыгы – «коңшулугун» карматып жатабы дейсиң.

 (уландысы бар) 

Эрнест АБДРАХМАН   

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here

восемнадцать − 7 =